Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk tutkii puun hyvinvointiominaisuuksia ja niiden mittaamista. Samalla luodaan uusia puun hyvinvointiominaisuuksiin perustuvia tuote- ja palvelukonsepteja.

– Me tuotamme uutta tietoa puumateriaalin hyvinvointivaikutuksista sekä kehitämme puutuoteinnovaatioita puun hyvinvointia lisäävien ominaisuuksien pohjalta, kertoo Puusta hyvinvointi-innovaatioita -hankkeen projektipäällikkö Matti Kilpiäinen Xamkista.

Puulla on merkittäviä vaikutuksia käyttäjien hyvinvointiin. Näitä hyvinvointivaikutuksia on tutkittu jonkin verran, mutta niitä on toistaiseksi sovellettu puutuotteissa vain vähän.

Potentiaali on silti olemassa: esimerkiksi pintakäsittelemätön puupinta on antibakteerinen ja käyttämällä puuta sisätiloissa voidaan heikentää bakteerien ja virusten pintojen kautta tapahtuvaa leviämistä.

– Puun kyky imeä ja luovuttaa kosteutta eri lämpötiloissa vaikuttaa sisäilman laatuun ja käyttäjän kokemaan viihtyvyyteen. Tämä niin sanottu kosteuspuskurointi voi vaikuttaa rakennusten ilmanvaihtoon ja energiankulutukseen, toteaa Kilpiäinen.

Syyskuussa 2020 käynnistyneessä hankkeessa puun hyvinvointivaikutuksia tutkitaan ja kehitetään juuri puun antibakteerisuuden ja puhdistettavuuden sekä kosteuspuskuroinnin ja lämpöviihtyvyyden näkökulmista. Tutkimuksen ja kehittämisen sovellusympäristöinä toimii kaksi Mikkelissä rakenteilla olevaa rakennuskohdetta: Mikkelin eteläinen aluekoulu ja Mikkelin keskussairaalakampuksen Mielen- ja kuntoutuksen talo.

Mielen- ja kuntoutuksen taloon on suunniteltu erilaisia puupintoja ja -rakenteita lähinnä sisustuksen näkökulmasta, kertoo Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja.

– Puun hyvinvointivaikutukset tuovat tilojen suunnitteluun ja kehittämiseen aivan uuden näkökulman. Meitä kiinnostaa miten puuta voidaan soveltaa käyttäjien hyvinvointia edistävinä ratkaisuina, sanoo Syväoja.

Hankkeen tuloksia on kaupallistamassa kolme eri puutuotealan yritystä: Luomoa Oy, Kuopion Woodi Oy ja Uni Development Oy.

– Hankkeessa kehitettävät uudet tuote- ja palvelukonseptit kannustavat yrityksiä luomaan uusia puutuotteita sekä kehittämään nykyisten tuotteiden uusia ominaisuuksia, toteaa Matti Kilpiäinen ja lisää, että uusia yrityksiä otetaan mukaan hankkeeseen edelleen.

Puun hyvinvointivaikutusten tutkimus kokoaa yhteen Xamkin puurakentamisen, muotoilun sekä mitattavien ja tietoon perustuvien hyvinvointipalvelujen tutkimuksen ja osaamisen.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Savon maakuntaliiton, Mikkelin kaupungin ja Essoten sekä mukana olevien yritysten rahoittama hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Matti Kilpiäinen
matti.kilpiainen@xamk.fi, p. 050 341 7679