Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk Oy), Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n (Kyamk Oy) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n (Mamk Oy) hallitukset päättivät aloittaa välittömästi koko konsernin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut taloudellisista, tuotannollisista ja toimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä koulutusten rakenteellisen kehittämisen toteuttamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi pitkällä aikavälillä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta. Uuden ammattikorkeakoulun muodostaminen mahdollistaa korkeakoulun osaamisalojen kehittämisen suuremmissa kokonaisuuksissa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu jatkaa alakohtaista ja alojen välistä toiminnallista ja rakenteellista kehittämistä osaamisen kokoamiseksi ja päällekkäisyyksien purkamiseksi.

Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat viime vuosina järjestelleet koulutustaan uudelleen lakkauttamalla koulutuksia sekä yhdistelemällä niitä uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut syksyllä käydyissä sopimusneuvotteluissa palautetta ja odottaa ammattikorkeakoulujen tekevän konkreettisia ja mahdollisimman laajavaikutteisia rakenteellisen kehittämisen toimenpiteiltä ja suuntaavan koulutuksia uudelleen. Opetus- ja kulttuuriministeriö korostaa, että rakenneuudistukset tulee nyt toteuttaa.

Xamkissa tarkastelu kohdennetaan koulutuksiin, joiden mm. vetovoima, tutkintotuottavuus, työllistävyys sekä taloudellinen kantokyky ovat heikkoja. Näiden kriteerien rinnalla arvioidaan kyseisten koulutusten strategista, alueellista tai laajemmin yhteiskunnallista merkitystä. Rakenteellinen kehittäminen mahdollistaa resurssien kohdentamisen ammattikorkeakoulun strategian ja vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kokonaisuuksiin. Rakenteellinen kehittäminen voi johtaa koulutusten lakkauttamiseen, yhdistämiseen tai keskittämiseen. Rakenteellisella kehittämisellä voi olla vaikutuksia myös opetuksen tukipalveluihin.

Rakenteellisilla kehittämistoimilla voi olla vaikutusta vähintään 10 työntekijän työn ja työtehtävien järjestelyihin. Toimet voivat johtaa myös irtisanomisiin ja/tai osa-aikaistamisiin taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä toimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä.

Nyt käynnistyvät rakenteellisiin kehittämistoimiin liittyvät yt-neuvottelut käydään erillisinä neuvotteluina suhteessa 4.10. alkaneisiin yt-neuvotteluihin, joiden perusteena on 3 miljoonan euron säästötarve vuonna 2017.

Yt-neuvotteluista vastaa toimitusjohtaja, ja hänen ollessa estynyt varatoimitusjohtaja.

 

Jussi Lehtinen
hallituksen puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Jyrki Koivikko
hallituksen puheenjohtaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy
hallituksen varapuheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Mirja Toikka
vararehtori, varatoimitusjohtaja, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy