Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (Xamk Oy), Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukset päättivät aloittaa välittömästi koko konsernin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut talouden sopeuttamistarpeen, kilpailukykysopimuksen aiheuttaman henkilötyövuosien lisääntymisen ja toimintojen uudelleen järjestelyjen johdosta.

Ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkauksista johtuen Xamk Oy:n vuoden 2017 ja sen jälkeinen rahoitustaso edellyttää uusia talouden sopeutustoimia. Arvioitu säästötarve on vuonna 2017 noin kolme miljoonaa euroa, jotta Xamk Oy:n kulutaso saadaan vastaamaan tulevaa rahoitustasoa.

Kilpailukykysopimus johtaa siihen, että vuosityöaika pitenee jokaisella työntekijällä keskimäärin 24 tuntia. Vuonna 2017 pidennys on 22 tuntia / työntekijä. Tämän vaikutus Xamk Oy:ssä on se, että työtuntien määrä lisääntyy noin 9 htv vuonna 2017 ja noin 11 htv vuonna 2018 nykyisellä henkilöstömäärällä.

Xamk Oy:n organisaatiorakenne on astunut voimaan 1.6.2016 lukien ja toimintoja sekä palveluja on suunniteltu esimiesten toimesta kesän ja syksyn 2016 aikana. Tarkoituksena on karsia päällekkäisiä tehtäviä ja yhdenmukaistaa toimintoja sekä löytää uusia tapoja tuottaa opetuksen tukipalveluita vuonna 2017.

Työnantajien käsityksen mukaan suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa arviolta enintään 50 henkilötyövuoden vähentymiseen taloudellisilla, tuotannollisilla ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulukonsernissa.

Xamk Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko muistuttaa, että talouden sopeuttamistoimissa noudatetaan vuosille 2017-2020 yhteisesti sovittua Xamk Oy:n sisäistä, maakunnallista tuloksellisuuteen perustuvaa rahanjakomallia.

Yt-neuvotteluista vastaa toimitusjohtaja ja hänen poissaolleessaan varatoimitusjohtaja.

 

Jussi Lehtinen
hallituksen puheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Jyrki Koivikko
hallituksen puheenjohtaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy
hallituksen varapuheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Mirja Toikka
vararehtori, varatoimitusjohtaja, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy