Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on lahjoittanut 5000 euron joulutervehdysvaransa MIELI ry:lle nuorten mielten hyvinvoinnin tukemiseen.

Nuoret elävät tänä päivänä hyvin suorituskeskeisessä ja epävarmassa maailmassa. Mielen järkkyessä pikainen apu on ensiarvoista. MIELI ry tarjoaa lapsille ja nuorille matalan kynnyksen keskusteluapua, mutta
kaikkiin avunpyyntöihin ei ehditä vastaamaan. Lahjoituksemme avulla yhä useamman nuoren on mahdollista saada nopeaa tukea vaikeissa elämäntilanteissa.

Haluamme luoda nuorille uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin opiskella ja hankkia ammatti. Teemme Xamkissa työtä sen eteen, että työssä ja opiskelussa on hyvä olla.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Olli Ervaala, opetuksen palvelujohtaja, vastuullisuusjohtaja
044 702 8507, etunimi.sukunimi @ xamk.fi