Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun perusperiaatteiksi tekoälyn ja kielimallien käytöstä opinnoissa on linjattu seuraavaa:

  1. Opiskelijoille tulee antaa tiedoksi tekoälyn ja kielimallien käyttöön liittyvät ohjeet, säännöt ja periaatteet
  2. Tekoälyn ja kielimallien käyttö on lähtökohtaisesti sallittu plagiointiin liittyvät säännöt huomioon ottaen
  3. Opettajien tulee jatkossa palautettavia tehtäviä suunnitellessa huolehtia, että niitä ei voi läpäistä pelkästään tekoälyn tuottamalla tekstillä
  4. Opiskelija on aina viime kädessä vastuussa palauttamansa tehtävän sisällöstä ja sen eettisyydestä
  5. Näiden periaatteiden kohdista 2 ja 3 voidaan poiketa opettajan ohjeiden mukaisesti yksittäisen tehtävän tai opintojakson kohdalla perustellusta syystä

Perusperiaatteiden lisäksi opiskelijoille tarkoitettuja plagiointiin liittyviä sääntöjä on päivitetty, jotta ne kattavat myös tekoälyn ja kielimallien käytön. Tekoälyn tuottaman tekstin käyttäminen osana kirjallista työtä ei ole sallittua ilman asianmukaisia viittauksia alkuperäisiin, tarkistettuihin lähteisiin. Tekoälyä ei saa käyttää tuottamaan lopullista kirjallista tehtävää eikä sellaista tekstiä saa esittää opiskelijan itsensä kirjoittamana. Tekoälyn tuottamaan tekstiin ei viitata suoraan eikä tekstistä tule tehdä suoria lainauksia, mutta sitä voi hyödyntää soveltaen, omin sanoin ja käyttäen edellä mainittuja lähdeviitteitä.

Lisäksi tekeillä on ohjeet opettajille siitä, miten opiskelijoita ohjeistetaan tekoälyn ja kielimallien käytöstä, sekä yleistietoa tekoälystä ja kielimalleista ja neuvoja siitä, miten niiden käyttö voidaan ottaa huomioon opetuksessa.