Peliala on kansainvälistä ja työtä tehdään monikulttuurisissa tiimeissä. Pelialan ammattilaisilta kaivataankin entistä parempia tiimitaitoja sekä ymmärrystä alalle tyypillisistä rooleista ja vastuista. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, TUTORS Oy, Cambridge Academy of Digital Games and Innovation (CADGI) ja Cypherdelic yhdistivät voimansa ja kehittivät uuden tavan opiskella näitä taitoja. Nyt yhteistyökumppaneiksi etsitään pelialan yrityksiä.

– Koulutuskentällä oli selvä tyhjiö pelialan opiskelijoiden tiimitaitojen parantamiseen. Halusimme tarjota mahdollisuuden kehittää näitä taitoja jo varhaisessa vaiheessa, toteaa ohjelman akateeminen johtaja, KTT Jan Storgårds CADGI:sta.

Kehitystyön tuloksena syntyi GameTeamDev -etäkiihdytysohjelma, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa elokuussa. Mukana oli kymmeniä opiskelijoita, joita luovat tiimityöskentelytehtävät ohjasivat oppimaan toistensa vahvuuksista ja tietotaidosta sekä tiimin johtamisesta.

Tiimien piti ideoida ja johtaa pelinkehitysprojektia, jolla simuloitiin pelialan startup-yrityksen toimintaympäristöä käytännönläheisesti. Tiimit saivat palautetta projekteistaan säännöllisesti muilta osallistujilta ja ohjelman tutoreilta.

Opiskelijat kuvailivat ohjelmaa ainutlaatuisena mahdollisuutena oppia tiimityöskentelytaitoja sekä pelien kehittämistä. Tämän lisäksi hyvä tiimihenki auttoi hallitsemaan paineita ja näin mahdollisti projektin sujuvuuden tiukasta aikataulusta huolimatta. Useat opiskelijat kertoivat muodostaneensa ystävyyssuhteita ohjelman aikana ja jatkavansa yhteydenpitoa sekä ammatillisella että henkilökohtaisella tasolla ohjelman jälkeen.

– Ohjelma toteutettiin sataprosenttisesti etänä ja tämä mahdollisti, että mukana oli opiskelijoita useista eri maista Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta, toteaa ohjelman projektivetäjä Filip Bovin Tutorsista.

Mukaan kehitystyöhön etsitään pelialan yrityksiä

Yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa ja mukaan haetaan yhteistyökumppaneita pelialan yrityksistä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä ohjelmaa pelialan tarpeeseen. Yhteistyökumppanuuksien avulla halutaan tukea entistä enemmän ahkerien ja taitavien nuorten työllistymisen pelialalle ja Suomeen.

Suomalainen peliteollisuus ja koulutusosaaminen ovat maailman huippua ja nämä yhdistettynä voidaan saavuttaa erittäin merkittävä asema pelialankouluttajina.

– Meillä on aikomus tehdä tästä konseptista jatkuvaa toimintaa, joka parantaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja työllistymistä. Yhtenä tavoitteena on myös saada mukana olevat tulemaan Suomeen joko töihin tai opiskelemaan tutkintoa. Ohjelmaa on mahdollista skaalata kymmenien tuhansien saataville. Seuraavan kerran ohjelma on käynnissä marraskuussa, kertoo Pekka Pulkkinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Lisätiedot
päällikkö
Pekka Pulkkinen
040 6300 341, pekka.pulkkinen@xamk.fi