Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun avoin AMK oli vuonna 2022 Suomen suurin avoimen korkeakoulun kouluttaja opintopisteiden määrässä. Xamk on ensimmäinen ammattikorkeakoulu, joka ohitti opintopistemäärässä kaikki Suomen avoimet yliopistot ja korkeakoulut.

Xamkin avoimessa AMK:ssa, eli Xamk Pulsessa, suoritettiin yhteensä 109 682 opintopistettä. Seuraavaksi eniten opintopisteitä suoritettiin Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja Helsingin avoimessa yliopistossa.

– Hyvän tuloksen taustalla ovat monialaiset ja joustavat opinnot, joilla voi nopeasti päivittää osaamista eri tarpeisiin. Avoimen opinnoilla voi varautua työelämän muutoksiin, tutustua uuteen alaan tai päivittää oman alan tietoja, pyrkiä kohti tutkinto-opintoja tai opiskella vain opiskelun ilosta ja harrastuksena, kertoo Xamkin jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari.

Xamk Pulsessa on panostettu paljon verkko-opiskeluun, joten opiskelijoita on ympäri Suomen ja myös muualta maailmasta. Iso osa opinnoista on myös ajasta riippumattomia, joten opiskelun voi ajoittaa itselle sopivaan aikaan.

Myös opintojen laajuudessa on paljon vaihtoehtoja, muutamasta opintopisteestä usean kymmenen pisteen isompiin teemallisiin osaamiskokonaisuuksiin. Opintojen löydettävyyttä ja saavutettavuutta helpotetaan verkkokaupalla, jonka rakentaminen on käynnissä.

Avointen opintojen suosio on pysynyt korkealla. Kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeli viime vuonna melkein 200 000 henkilöä.

Opiskelijamäärältään suurin oli Helsingin avoin yliopisto, jossa oli 33 079 opiskelijaa. Seuraavaksi eniten opiskelijoita oli Xamkissa, 28 050 opiskelijaa, ja kolmanneksi eniten Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

Lisätietoja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Xamk Pulse
jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari
p. 040 086 9947, pia-mariana.toukkari@xamk.fi

 

Korkeakoulu Opintopisteet Opiskelijat
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk Pulse avoin AMK 109 682 28 050
Jyväskylän avoin yliopisto 107 157 26 135
Helsingin avoin yliopisto 85 738 33 079

 

Tilastotiedot: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen