Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on saanut Mikkelin-kampukselleen jättipotin opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellisille tutkimushankkeille suunnatusta tutkimusrahoituksesta. Xamkin kolmen hankkeen yhteisrahoitus on 1,3 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. Vuoden 2019 haussa oli 37 hakemusta, joista rahoitettiin kahdeksan hanketta. Näistä peräti kolme myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimushankkeille. Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta johdetaan kahta hanketta, joiden tieteellinen taso ja yhteiskunnallinen merkitys arvioitiin korkeaksi.

Hakemusten tieteellinen taso määritellään Suomen Akatemian järjestämässä kansainvälisessä arviointipaneelissa. Ministeriö huomioi päätöksiä tehdessään hakemuksen saamat tieteellisen tason arviot Suomen Akatemialta sekä Valtion liikuntaneuvoston antaman lausunnon hankkeiden liikuntapoliittisesta merkityksestä.

Esteet ja mahdollisuudet esiin

OFFSIDE-hankkeessa tutkitaan maahanmuuttajataustaisten nuorten jalkapalloharrastuksessa kohtaamia haasteita, esteitä ja mahdollisuuksia.

– Urheiluseurojen ja vapaamuotoisen harrastustoiminnan sosiaalisten ympäristöjen tutkiminen tuottaa kaivattua tietoa liikunnasta syrjäytymisen syistä ja mekanismeista, kertoo hankkeen johtaja YTT Marko Kananen Juveniasta.

VAIKOS-tutkimuksessa tarkastellaan vaikeavammaisten nuorten liikuntaharrastuksia mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä eri puolilla Suomea. Lisäksi selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat tämän helposti unohdetun ryhmän osallisuuden mahdollisuuksiin ja itsemääräämiseen liikuntaharrastusten käynnistämisessä ja aktiivisessa harrastustoiminnassa. Hanketta johtaa Juveniassa YTT Susan Eriksson. Hanke toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston vammaistutkimuksen laitoksen kanssa.

Vaikuttaako maksuton bussilippu lasten harrastuksiin?

Kolmannen hankkeen johtajana toimii Active Life Labin tutkimuspäällikkö LitT Arto Pesola. Tutkimus toteutetaan Active Life Labin, Juvenian ja Aalto Yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen yhteistyönä.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, lisääkö ilmainen julkinen liikenne lasten koettua ja todellista itsenäistä liikkumista, vähentääkö se eriarvoisuutta harrastusten saavutettavuudessa ja lisääkö se mitattua fyysistä aktiivisuutta koko päivän aikana.

– Liikunnan edistämisen tutkimus keskittyy usein yksilötason toimenpiteisiin. Mikkelin kaupungin päätös tarjota ilmainen julkinen liikenne koululaisille tarjoaa erinomaisen tutkimusasetelman selvittää poliittisen päätöksen vaikutuksia lasten mitattuun aktiivisuuteen, mikä on kansainvälisesti merkittävää ja uutta, tiivistää Arto Pesola.

Kolme vuotta kestävät hankkeet työllistävät seitsemän tutkijaa, joista kuusi sijoittuu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Rahoitus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Tulevien vuosien ehdollisena myönnetty rahoitus vahvistetaan hankkeiden edistymisen ja eduskunnan osoittaman budjetin perusteella.

– Kilpailu tutkimusrahoituksesta Suomessa on todella kovaa. On mukava yhtyä OKM:n ja Suomen Akatemian kansainvälisen arviointipaneelin näkemyksiin siitä, että tutkimushankkeemme ovat korkeatasoisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä. Nuorten liikunnasta syrjäytymisellä on kauaskantoisia vaikutuksia ja liikunnan edistämiseen liittyvistä sosiaalisista ja rakenteellisista tekijöistä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Yhteistyö Active Life Labin kanssa mahdollistaa myös vahvaan poikkitieteelliseen tutkimukseen pohjautuvan aluekehityksen, iloitsee Juvenian johtaja YTT Jussi Ronkainen.

 

Lisätiedot:

Juvenian johtaja Jussi Ronkainen, jussi.ronkainen@xamk.fi, puh. 050 312 4983