Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on saanut liki puolen miljoonan euron uuden rahoituspotin kolmeen hankkeeseen Kymenlaaksoon Kaakkois-Suomen ja Venäjän yhteistyöohjelmasta. Xamk on nyt mukana kaikkiaan yhdessätoista Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelman kehittämishankkeessa. Xamkin osuus ohjelman rahoituksesta on yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

– Monipuolinen Venäjä-yhteistyö on Kaakkois-Suomen aluekehitykselle tärkeä asia. Haluamme olla siinä omilla vahvuusalueillamme aktiivisesti mukana, mistä osaltaan kertovat myös uudet rahoituspäätökset hankkeille, korostaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi.

Uusissa yhteishankkeissa on määrä edistää luonnonkivimateriaalin käyttöä Pietarin historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaissa entisöintikohteissa, kohentaa rannikkoalueiden kestävää käyttöä muun muassa logistisen satamaosaamisen ja koulutusyhteistyön avulla sekä kehittää kaksoiskampusperiaatetta Pietarin kansallisen tutkimusyliopiston ITMO:n kanssa.

Kehittämishankkeiden päätoteuttajina ITMO:n lisäksi ovat Geologian tutkimuskeskus Suomesta ja venäläisyritys Eco-Express-Service.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Sen tavoitteena on muun muassa edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, vahvistaa ympäristöalan osaamista, tukea alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta sekä edistää liikkuvuutta.

Venäjän parlamentin alahuone duuma on osaltaan vahvistanut ohjelman kansallisen rahoituksen, joten myös kaikki aiemmin hyväksytyt hankkeet lähtevät nyt toteutukseen.

Koko ohjelman rahoituskehys on 72,3 miljoonaa euroa, josta Euroopan unioni kattaa puolet ja toisesta puolesta vastaavat yhtä suurin osuuksin Suomen ja Venäjän valtiot.

 

Lisätietoja:

kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi, kalevi.niemi@xamk.fi, puh. 040 569 8901