Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) on valittu ainoana suomalaisena ammattikorkeakouluna eurooppalaisen LOTUS-hankkeen johtajuuden kehittämisohjelmaan. Kehittämisohjelma on osa Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities -hanketta, jonka tavoitteena on tukea strategista muutosjohtamista ja innovaatioita oppimisessa ja opetuksessa eurooppalaisissa korkeakouluissa.

LOTUS-hanketta koordinoi European University Association, joka on eurooppalaisten korkeakoulujen ja kansallisten rehtorineuvostojen yhteistyöelin ja tärkeä vaikuttaja EU:n korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa. Suomessa LOTUS-hankkeen partnerina on opetus- ja kulttuuriministeriö.

–  LOTUS -johtajuuden kehittämisohjelma tukee korkeakoulutuksen strategista muutosjohtamista, koskien erityisesti oppimista ja opetusta. Lisäksi LOTUS-hanke tarjoaa alustan politiikkakeskustelulle niin kansallisesti kuin Euroopassa ja tukee osaltaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 toimeenpanoa, opetusneuvos Jonna Korhonen opetus-ja kulttuuriministeriöstä kuvaa LOTUS-johtajuuden kehittämisohjelmaa.

Xamk kehittää työelämäyhteistyötä digitaalisissa ympäristöissä

LOTUS-ohjelmassa Xamk kehittää ja uudistaa toimintaansa yhteistyössä viiden muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa opiskelijalähtöisesti ja osaamisperusteisesti pureutuen koulutusten työelämäyhteistyön kehittämiseen verkkoympäristöissä. Kehitystyössä otetaan erityisesti huomioon opiskelijoiden tarpeet kehittää työelämätaitojaan sekä verkostoitua työelämän toimijoiden kanssa myös digitaalisissa ympäristöissä.

– Yhteistyö korkeakoulutuksen johtamisessa ja kehittämistoiminnassa tukee strategisia tavoitteitamme tulevaisuuteen suuntautuvan koulutuksen ja elinvoimaa lisäävän kansainvälistymisen alueilla, kertoo Xamkin varatoimitusjohtaja, vararehtori Mirja Toikka.

Kehittämisohjelma rahoitetaan Euroopan komission Erasmus+ -ohjelmasta ja se tukee eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (European Higher Education Area) yhteisten sitoumusten toimeenpanoa. Ohjelma käynnistyy alkuvuodesta 2021 ja jatkuu syyskuuhun 2022.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Opetuksen hallintojohtaja Eeva Kuoppala
040 842 0507, etunimi.sukunimi@xamk.fi

LOTUS (eua.eu)