Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk toteuttaa pedagogisen valmennuksen University ”G. d’Annunzio, Ud’A:n opettajille keväällä ja syksyllä 2024. Valmennuksessa keskitytään opetuksen opiskelijakeskeisyyteen ja osaamisperustaisuuteen hyödyntäen erityisesti digitaalisia työkaluja.

– Tarjoamme valmennuksen kokonaan verkossa webinaarien ja työpajojen muodossa. Toteutuksesta vastaa Xamkin E-kampus, jonka erityisosaamista on nimenomaan digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa. Osaamistaan ovat jakamassa myös taitavat opettajamme ja muut asiantuntijamme eri aloilta, kertoo Eeva Kuoppala, Xamkin projektijohtaja INGENIUM-yhteistyössä.

– Ud’A:lle tämä on erinomainen mahdollisuus syventää opiskelijakeskeisen ja osaamispohjaisen koulutuksen ymmärtämistä ja soveltamista. Olemme saaneet valtavasti positiivista palautetta ensimmäisiin webiaareihin osallistuneelta henkilökunnaltamme, ja tämä innostus vain vahvistaa sitoutumistamme tähän yhteistyöhön. Valmennuksen myötä kouluttajamme sekä parantavat omia taitojaan että aktiivisesti edistävät INGENIUM-verkoston laajempia tavoitteita. Valmennuksen tuomat innovatiiviset käytännöt rikastuttavat opetusmenetelmiämme ja lopulta myös opiskelijoidemme oppimiskokemuksia, toteavat UdA:n INGENIUM-koordinaattoreina toimivat apulaisprofessorit Marcello Costantini ja Francesca Ferri.

Osaamisperustaisuus ja opiskelijakeskeisyys ovat korkeakoulutuksen kansallisia ja kansainvälisiä teemoja, joiden avulla pyritään entistä laadukkaampaan korkeakoulutukseen. Osaamisperustaisessa opetuksessa on keskeistä osaamisen erilainen arviointi, kehittäminen ja osoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Opiskelijakeskeisessä opetuksessa painottuvat opiskelijoiden erilaiset pohjatiedot, aktiivisuus ja tarpeet sekä erilaiset oppimistyylit. Opetushenkilöstön osaamisen vahvistaminen on tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisen tärkeää.

Osaamisen vahvistaminen ja hyvien opetuskäytänteiden jakaminen toteutuu myös Eurooppa-yliopisto INGENIUMissa, jonka jäseniä sekä Xamk että Ud’A ovat. Xamk koordinoi INGENIUMissa opetuksen hyviä käytänteitä ja innovaatioita kokoavaa ja jakavaa Staff Academyä.

Valmennus toimii yhtenä esimerkkinä siitä, miten INGENIUM-verkosto synnyttää myös hankkeen ulkopuolista yhteistyötä.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Eeva Kuoppala, projektijohtaja Xamk INGENIUM, etunimi.sukunimi@xamk.fi
Pekka Uotila, E-kampuksen päällikkö, etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

European University Ingenium
Xamkin INGENIUM-verkkosivu