TIEDOTE
5.10.2020

Xamkissa käynnistyy uusi rautatiealan osaamiskokonaisuus marraskuussa 2020. Opiskelijaksi voi hakeutua kuka tahansa alasta kiinnostunut avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Koulutus toteutetaan vahvasti korkeakoulun ja keskeisten rautatiealan toimijoiden kanssa yhdessä, mikä on valtakunnallisesti uusi avaus alan koulutuksessa.

Yhteistyökumppanina on turvallista ja ympäristöystävällistä raideliikennettä kehittävä toimija, Proxion.

–        Yhteistyömme kautta syntyy Suomen oloissa ainutlaatuinen osaamiskokonaisuus, joka tarjoaa opiskelijoille näköalapaikan rautatiealalle. Raidealan työllisyysnäkymät ovat erittäin hyvät ja toivomme löytävämme koulutusyhteistyön kautta myös lisää ammattilaisia osaksi omaa asiantuntijajoukkoamme, kertoo Proxionin toimitusjohtaja Timo Savolainen. 

Yhteensä 30 opintopisteen koulutus rakentuu kolmesta osalta. Ensimmäisenä on tarjolla 10 opintopisteen kokonaisuus, jossa opiskelijat perehtyvät ratatekniseen toimintaympäristöön. Opiskelu tapahtuu verkossa.

–        Verkossa toteutettava koulutus mahdollistaa opiskelun joustavasti. Raidealaa ei tässä mittakaavassa ole aikaisemmin Suomessa AMK-tasolla opetettu, joten odotukset koulutukselle ovat suuret, toteaa Proxionin koulutusliiketoiminnasta vastaava Vesa Korpi.

Xamkissa insinööriksi (AMK) opiskeleville koulutus voidaan lukea hyväksi tutkintoon. Kokonaisuus täydentää hyvin esimerkiksi sähkötekniikan opintoja.

Uusi rautatiealan koulutus on yksi tapa tuoda uusia osaajia alalle. Tekniikassa on paljon työpaikkoja, mutta liian vähän osaajia.

–        Alalle voisi päästä kiinnittymään nopeastikin, mikäli tarjolla olisi nopeasti ja helposti saatavilla olevaa koulutusta. Sitä joustavampaa väylää opintoihin ja alalle tässä pyrimme kehittämään, Xamkin tekniikan koulutusalajohtaja Mika Ruponen toteaa.

Ratateknisen osaamisen lisäksi tarjolla on ensi vuoden puolella tietoa turvalaitteista sekä turva-automaatiosta ja -logiikoista.

 

Lisätietoja:

  • Tekniikan koulutusjohtaja Mika Ruponen, p. 040 530 4707, mika.ruponen@xamk.fi
  • Koulutusalajohtaja Kari Dufva, p. 050 312 5122, kari.dufva@xamk.fi
  • Toimitusjohtaja Proxion Timo Savolainen, p.  044 08 82 216, timo.savolainen@proxion.fi
  • Liiketoimintajohtaja Proxion Vesa Korpi, p. 040 68 62 234 vesa.korpi@proxion.fi