Xamkissa aloittaa tammikuussa 2024 yhteensä 828 uutta opiskelijaa. Uusia opiskelijoita saadaan kaikkien kampusten lisäksi myös täysin verkossa suoritettaviin opintoihin. Heti lukukauden alkuun vietetään orientaatioviikkoa, kun uudet opiskelijat tutustuvat korkeakoulun tiloihin ja toimintoihin sekä perehtyvät ammattikorkeakoulussa opiskeluun.  

Kotkan kampus 

Kotkassa aloittaa 161 uutta opiskelijaa. Uutena koulutuksena Kotkassa alkaa prosessiautomaatioon liittyvä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtava koulutus, joka on suunniteltu erityisesti automaatio-, sähkö- tai prosessi-insinöörikoulutuksen tai muun vastaavan taustakoulutuksen saaneille, jotka käsittelevät prosessiautomaatioasioita ja haluavat täydentää osaamistaan.   

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset  

 • Ensihoitaja (AMK)  
 • Insinööri (AMK), peliteknologiat 
 • Sairaanhoitaja (AMK) 
 • Sosionomi (AMK) 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus 

 • Insinööri (YAMK), prosessiautomaation projektitoiminta  

 

Kouvolan kampus 

Kouvolassa aloittaa 224 uutta opiskelijaa, seuraavissa koulutuksissa:  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset 

 • Bachelor of Culture and Arts, Game Design 
 • Tradenomi (AMK), liiketalous 
 • Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset 

 • Master of Business Administration, International Business Management 
 • Muotoilija (YAMK) ja sosiaali- ja terveysala (YAMK), kulttuurihyvinvointi 

 

Mikkelin kampus 

Mikkelissä aloittaa 230 uutta opiskelijaa, seuraavissa koulutuksissa:  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset 

 • Insinööri (AMK), talotekniikka 
 • Insinööri (AMK), ympäristöteknologia  
 • Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous 
 • Sairaanhoitaja (AMK) 
 • Sosionomi (AMK) 
 • Terveydenhoitaja (AMK)  
 • Yhteisöpedagogi (AMK), ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä
   

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus 

 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 

Savonlinnan kampus 

Savonlinnassa aloittaa 97 uutta opiskelijaa, seuraavissa koulutuksissa: 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset 

 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus 
 • Jalkaterapeutti (AMK), monimuotototeutus 
 • Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus 
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus 

Verkkototeutukset 

Kokonaan verkossa toteutettavissa koulutuksissa aloittaa 116 opiskelijaa. Verkkototeutuksena alkaa uusi YAMK-koulutus, kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto. Se tarjoaa uutta oppia sosiaali- ja terveydenhuollon riski- ja uhkaskenaarioihin varautumisesta, verkostomaisen valmiudesta ja toimintavarmuuden ylläpidosta.  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset 

 • Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta 
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset 

 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), kriisinkestävä sosiaali- ja terveydenhuolto  
 • Tradenomi (YAMK), digimarkkinoinnin johtaminen 

 

Xamkissa alkaa vuoden alussa myös pilotti Frendie Kaverisovelluksen kanssa. Frendie Kaverisovellus on suomalainen startup, jonka avulla voit löytää omaan elämäntilanteeseen sopivia sekä samoja kiinnostuksen kohteita jakavia ystäviä opinnoissa, työssä ja vapaa-ajalla. Sovellus auttaa edistämään sosiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä. Frendie Kaverisovellus on käyttäjälle maksuton ja Xamkin opiskelijoille luodaan sinne oma yhteisö, johon pääsee liittymään koodilla, jotta opiskelijat voivat löytää muita saman oppilaitoksen opiskelijoita kavereikseen. 
“Erityisesti etäopiskelu voi olla ajoittain hyvinkin yksinäistä. Frendie Kaverisovelluksella voit etsiä muita samassa tilanteessa olevia opiskelijoita ja sopia vaikka yhteisopiskelutuokioita! Yhteisopiskelu on mielekäs tapa oppia niin verkossa kuin lähiopintoina”, kommentoi Xamkin Opintopsykologi Karoliina Peltola Xamkin ja Frendie Kaverisovelluksen yhteistyötä.