Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintojen maksuttomuus kasvaa tänä vuonna. Maksuttomasti voivat opiskella 2. asteen oppilaitosten tutkinto-opiskelijat, eli lukioiden, ammatillisten oppilaitosten sekä kansanopistojen opiskelijat, seniorieläkeläiset sekä tämän vuoden alusta asti myös työttömät työnhakijat ja lomautetut. Jatkossa myös Xamkista valmistuneille tarjotaan maksuttomia avoimen AMK:n opintoja kaksi vuotta valmistumisen jälkeen.

Osa Xamkin avoimen tarjonnasta on maksutonta kaikille, kuten myös viime vuonna.

–          Avoimessa AMK:ssa on viime vuosina näkynyt väestön kasvava tarve ja into oman osaamisen kehittämiseen sekä yksilöllisten oppimisväylien rakentamiseen.  Osaamista kehittämällä tuetaan yksilölle mielekkäitä työuria ja parannetaan työllisyyskehitystä, toteaa Xamkin jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari.

Avoin AMK on erinomainen täydennyskoulutusväylä, mutta sitä ei vielä tarpeeksi tunneta. Opiskelu on edullista, kaikkien saatavilla ja eri laajuista tarjontaa on kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa.

Xamkissa tarjonta on poikkeuksellisen laajaa ja monialaista. Vuoden 2020 aikana Xamkin avoimeen ammattikorkeakouluun ilmoittautui yli 17 000 henkilöä ja opintopisteitä suoritettiin ennakkotietojen mukaan yli 91 000. Tämä on neljänneksi eniten kaikista Suomen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

–          Viime vuonna kiinnostusta herättivät eniten yksilön hyvinvointiin ja kehittämiseen liittyvät opintojaksot sekä koodauksen ja ohjelmoinnin opinnot. Myös ajankohtainen kriisi- ja poikkeusolojen asiantuntijakoulutus kiinnosti, Toukkari kertoo.

Tyypillinen avoimen AMKn opiskelija Xamkissa on työuransa keskivaiheilla oleva, Kymenlaaksossa tai Etelä-Savossa asuva henkilö. Opiskelumotivaatioina on usein ammatillinen kehittyminen.

–          Opintoja valitaan muutaman opintojakson verran lukukaudessa. Avoimessa AMKssa opiskelee myös polkuopintoja suorittavia nuoria, joka hakevat omaa alaansa ja tutustuvat tutkintoon johtavaan koulutukseen. Näiden lisäksi Xamkissa on kasvava joukko opiskelijoita ympäri maailman, jotka suorittavat englanninkielisiä verkko-opintoja.

 

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk
Jatkuvan oppimisen johtaja
Pia-Mariana Toukkari
Puh. 0400 869 947, pia-mariana.toukkari@xamk.fi

www.xamk.fi/avoin