Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin avoin AMK on Suomen suurin ja suosituin. Xamkin avoimessa opiskelee eniten opiskelijoita ja suoritettu opintopistemäärä on myös maan suurin.

Opiskelijoita Xamkin avoimessa AMK:ssa on 3600 ja suoritettuja opintopisteitä 21 500. Suoritettujen opintopisteiden määrässä Xamk erottuu selvästi – toiseksi eniten opintopisteitä on suoritettu Metropolia Ammattikorkeakoulussa noin 16 900 ja Haaga-Heliassa 15 800.

Tilastot ovat vuodelta 2017 ja löytyvät Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukset vetovoimaisia

– Xamkin avoimen koulutuksiin pystyy hyvin osallistumaan ajasta ja paikasta riippumattomasti, sillä kaikesta avoimen AMK:n koulutustarjonnasta verkko-opintoina suoritettavia opintoja oli 43%, kertoo täydennyskoulutuspäällikkö Pia-Mariana Toukkari Xamkista.

Avoin AMK on myös tärkeä väylä tutkintokoulutukseen, polkuopintojen kautta.

– Polkuopiskelijoita on noin 200. He tekevät ensimmäisen vuoden opinnot avoimessa ja useimmat hakevat sen jälkeen tutkinto-opiskelijoiksi avoimen väylän kautta, kertoo Toukkari.

Koulutusaloista erityisesti sosiaali- ja terveysala on vetovoimainen.  Mikkelin kampuksella erityisesti sosionomitutkinnon osista tarjolla olevat koulutukset ovat suosittuja. Kotkassa puolestaan ensihoidon simulaatiokoulutukset ja Kouvolassa varhaiskasvatukseen liittyvät opinnot vetävät hyvin.

Myös ammattikorkeakouluun hakemista harkitseville 2. asteen opiskelijoille tarjotut kielten sekä fysiikan ja matematiikan tehovalmennukset ovat olleet suosittuja.

Uutta koulutusta – sisustussuunnittelua, ensihoitoa ja matkailua

Xamkin avoimen AMK:n tarjonnassa on jatkuvasti uutta. Viime vuonna ammattikorkeakouluissa aloitettuja korkeakouludiplomikoulutuksia Xamkissa on kolme.

– Johtamisen ja esimiestyön korkeakouludiplomi alkoi  2017 ja tammikuussa 2018 uutena alkoi Asumisterveyden ja rakentamisen korkeakouludiplomi Mikkelissä. Syksyllä Kotkassa alkaa konetekniikan korkeakouludiplomi. Opinnot ovat pääosin verkko-opintoja, jolloin niitä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Savonlinnassa alkavat syksyllä matkailu- ja palveluliiketoiminnan restonomi (AMK) -opinnot, joiden laajuus on 60 opintopistettä. Kouvolassa alkaa uusia kulttuurin koulutuksia ja Kotkassa ensihoidon koulutusta. Mikkelissä puolestaan uutena alkaa sisustussuunnittelun opintoja sekä koulutusta Green Care –teemalla.

Uusien koulutusten lisäksi on löydetty uusia tapoja toimia.

– Mikkelin ja Ristiinan lukioiden kanssa toteutettu projektiviikko oli vuonna 2017 menestys. Projektiviikon aikana lukiolaiset tulivat Xamkiin viikoksi tekemään amk-opintoja eri aloilta.  Tänä vuonna eniten on ilmoittauduttu ensiapukoulutukseen, hygieniapassi & kesän asiakaspalvelu -koulutukseen ja Matkailuopastuksen koulutukseen. Projektiviikko järjestetään huhtikuussa.

 

Lisätietoja: (tavoitettavissa 3.4. alkaen)

Xamkin avoimesta AMK:sta: täydennyskoulutuspäällikkö Pia-Mariana Toukkari,
pia-mariana.toukkari@xamk.fi, 0400 869 947

Projektiviikosta: koulutussuunnittelija Maria del Mar Marquez, maria.marquez@xamk.fi, puh. 040 826 6050

 

Xamkin avoin AMK

  • Opiskelijoita 34 maasta
  • Opintotarjonta 540 opintojaksoa, joista 43 % verkko-opintoina
  • 21 500 suoritettua opintopistettä
  • 3 600 opiskelijaa
  • polkuopiskelijoita 200
  • opiskelijoiden ikähaarukka 17-70 vuotta
  • koulutuksia 59 eri tutkinnosta
  • 3 korkeakouludiplomikoulutusta