Xamk Pulse avoin AMK ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoavat yhdessä uuden opintokokonaisuuden sote-alan ammattilaisille. Tarjolla on työkaluja sotealan ammattilaisille henkilöstöjohtamiseen ja viestintään. Tämän toivotaan tukevan hyvinvointialueiden toiminnan kehittämistä.

Henkilöstöjohtaminen ja viestintä sote-alan muutoksessa – opinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää, uudistaa ja täydentää omaa henkilöstöjohtamiseen ja viestintään liittyvää osaamista. Kaikki opinnot suoritetaan verkossa.

Opinnot on suunnattu erityisesti niille, jotka jo toimivat sosiaali- ja terveysalalla tai ovat muutoin kiinnostuneita sote-alasta. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Hyvin viestivä johtaja luo pitovoimaa sote-alalle

Opinnot ovat ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa pääsee yhdistämään Suomen kahden johtavan avoimen korkeakoulun opintoja – varta vasten sote-alalle räätälöityinä.
– On hienoa, että pystymme Xamkin kanssa yhteistyössä tarjoamaan tällaiset varsin joustavasti työn ohessa suoritettavat opinnot, toteaa JYU avoimen yliopiston johtaja Merja Karjalainen. Toivomme, että tällä koulutuksella pystytään tukemaan hyvinvointialueita toiminnan kehittämisessä.

Opinnot alkavat oman osaamisen kehittämiseen johdattelevalla orientaatiokurssilla, jossa suunnitellaan opintojen rakenne omia osaamistarpeita vastaavaksi. Tämän jälkeen opinnoista voi valita kursseja oman kiinnostuksensa mukaan.
-Asiantuntijana kehittyminen edellyttää, että osaamista voi koota yksilöllisten tarpeiden mukaan ja opiskella juuri sitä, mitä tarvitsee. Erityisesti tähän olemme näissä opinnoissa panostaneet ja helpottaneet jokaisen omaa yksilöllistä asiantuntijuusreitin rakentamista, kertoo jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari Xamk Pulsesta.

Orientaatiokurssi on maksuton, jonka jälkeen valittavat Xamk Pulsen opinnot maksavat 12 euroa/opintopiste ja JYU avoimen opinnot 15 euroa/opintopiste.

Opintojen rakenne ja sisältö

Aloituskurssi
– Orientoidu oman osaamisen kehittämiseen (1 op)

Johtaminen
– Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
– Verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen (5 op)
– Muutosjohtaminen sosiaali- ja terveysalalla (5 op)
– Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op)
– Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)

Viestintä
– Työyhteisöviestintä (3 op)
– English communication skills in a multicultural work community (3 cr)
– Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op)

 

Lisätiedot

Koulutuksen verkkosivu

Xamk Pulse

  • Pia-Mariana Toukkari, jatkuvan oppimisen johtaja, pia-mariana.toukkari@xamk.fi, 040 086 9947
  • Sanna Tähkäpää, koulutuskoordinaattori, sanna.tahkapaa@xamk.fi, 050 476 8719

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

  • Päivi Patja, yliopistonopettaja, paivi.m.patja@jyu.fi 040 576 7839