Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa kestävän kehityksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Kansainvälisen arviointipaneelin käsittelyyn jätettiin kaikkiaan 20 hakemusta, joista seitsemän sai rahoitusta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin rakentamisen kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen keskittyvälle poikkitieteelliselle CIRCON-hankkeelle rahoitusta myönnettiin 760 000 euroa.

CIRCON (Competences and materials for low-carbon and circular economy-based construction) pureutuu rakentamisen kiertotalouden ajankohtaisiin haasteisiin.

Kokonaisuus muodostuu useista työpaketeista, joissa tutkitaan rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistä, kehitetään kierrätysmateriaaleihin perustuvaa vähähiilistä betonia sekä suunnitellaan uudenlaisia puu- ja kuitutuotekonsepteja. Tämän lisäksi kartoitetaan uusia ja päivitetään pilotointiympäristöjä vastaamaan paremmin rakentamisen kiertotalouden TKI-tarpeisiin.

– Onhan tämä todella merkittävä asia. Pystymme palkkaaman uusia tutkijoita ja investoimaan tutkimusinfraan. Tietenkin paketista hyötyy myös alan opetus, mutta ennen kaikkea uudistuva rakennusala, tiivistää kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi.

Rahoitusta saavat Xamkin yksiköt Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Hanke edistää yhteistyötä myös yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupunkien välillä kestävän ja vähähiilisen ympäristön toteuttamiseksi.

– Kehittämistyössä yhdistellään uudella tavalla biopohjaisia rakennusmateriaaleja ja muotoilun keinoja rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Se tuo modernin tutkimuslaitekannan käyttöön myös pk-yrityksille niiden tuotekehityksen tueksi, kertoo hankkeen suunnitteluun osallistunut kiertotalousyritys EcoUpin tutkimusjohtaja Hanna-Kaisa Koponen.

Lisätietoja:

TKI-yksikön johtaja Petteri Jernström, 050 345 9540, petteri.jernstrom@xamk.fi
Kehitysjohtaja, vararehtori Kalevi Niemi, 040 569 8901, kalevi.niemi@xamk.fi