Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun haki 3.8. päättyneessä lisähaussa 561 ensisijaista hakijaa. Yhteensä hakijoita oli 611.

Ammattikorkeakoulututkinnoista eniten ensisijaisia hakijoita oli Mikkelissä järjestettävään englanninkieliseen Environmental Engineering -insinöörikoulutukseen, johon oli 198 ensisijaista hakijaa. Myös Savonlinnan verkkopainotteinen sairaanhoitajakoulutus (82 ensisijaista hakijaa) sekä Kotkassa järjestettävä rakennustekniikan insinöörikoulutus (19 ensisijaista hakijaa) kiinnostivat.

Ylemmistä AMK-tutkinnoista vetovoimaisin oli tradenomi (ylempi AMK), kestävän liiketoiminnan kehittäjä. Siihen ensisijaisia hakijoita oli 81.

Suosituimmat koulutukset paikkakunnittain:

 • KOTKA
  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti hoitotyö
 • KOUVOLA
  • Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka
 • MIKKELI
  • Bachelor of Engineering, Environmental Engineering
 • SAVONLINNA
  • Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus

Lisähaussa haettiin kevään yhteishaussa vapaaksi jääneitä aloituspaikkoja. Xamkin lisähaussa oli koulutuksia kaikilta kampuksilta, yhteensä 11 amk-tutkintoon johtavaa koulutusta ja 6 ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lisähaun aikataulu on ripeä. Valintakokeet järjestetään viikoilla 32 ja valintojen tulokset ovat selvillä viimeistään viikolla 33. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2023. 

Polulta opintoihin vielä syksyllä

Mikäli ovet opintoihin eivät auenneet kevään haussa tai lisähaussa, tarjoavat polkuopinnot mahdollisuuden aloittaa opinnot jo syksyllä. Ilmoittautuminen polkuopintoihin päättyy tänään tiistaina 8.8.2023 kello 23.59.

Polkuopinnot tarkoittavat koulutuksen ensimmäisen vuoden opintojen suorittamista avoimessa AMK:ssa. Polkuopiskelijana suoritetut opinnot antavat oikeuden hakea avoimen väylän haussa tutkinto-opintoihin Xamkissa.

Tällä hetkellä vapaita paikkoja on 33 koulutuksessa, joista 20 on AMK- ja 13 ylempiä AMK-opintoja. Vapaita paikkoja on liiketaloudesta, metsätaloudesta, sosiaali- ja terveysalalta sekä tekniikasta.

Katso alta koko lista koulutuksista, joihin tällä hetkellä on vapaita polkuopintopaikkoja. Myös jonoihin voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen polkuopintoihin Xamkin verkkosivuilla.

 

Lisätietoa: 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 • viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiivi Pukkila-Nupponen, tiivi.pukkila-nupponen@xamk.fi, 040 521 1809
 • hakijapalvelut, hakijapalvelut@xamk.fi, 044 702 8891 ja 040 585 6610

 

Näissä polkuopinnoissa on vielä tilaa:

 • Tradenomi (AMK), Turvallisuusala (päiväopinnot), Savonlinna
 • Tradenomi (AMK), Liiketalous (päiväopinnot), Kouvola

 

 • Metsätalousinsinööri (AMK), päiväopinnot, Mikkeli
 • Metsätalousinsinööri (YAMK), metsätalouden liiketoiminta, monimuoto, Mikkeli

 

 • Geronomi (AMK), monimuoto, Kouvola
 • Terveydenhoitaja (AMK), päivä, Kouvola
 • Sosiaali- ja terveysalan (YAMK) hyvinvoinnin edistäminen, Kouvola
 • Sosiaali-ja terveysala (YAMK), terveyden edistäminen, Kotka
 • Sosiaali-ja terveysala (YAMK), akuutti hoitotyö, Kotka
 • Sosiaali-ja terveysala (YAMK), mielenterveyshoitotyö, Kotka
 • Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päiväopinnot, Savonlinna
 • Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteiset monimuoto-opinnot, Savonlinna
 • Liikunnanohjaaja (AMK), päivätoteutus, Savonlinna
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), monialainen toimintakyvyn edistäminen, Savonlinna
 • Master of Health Care and Social Services, Rehabilitation, Savonlinna
 • Fysioterapeutti (AMK), monimuotototeutus, Savonlinna
 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK), (monimuoto-opinnot)***, Mikkeli
 • Kliininen asiantuntija (YAMK), (monimuoto-opinnot)***, Mikkeli
 • Sairaanhoitaja (AMK), (verkkopainotteiset monimuoto-opinnot), Mikkeli

 

 • Sähkövoimatekniikka (YAMK) (monimuoto-opinnot)***, Mikkeli
 • Projekti- ja myyntijohtaminen (YAMK) (verkko-opinnot)***
 • Merenkulun johtaminen (YAMK) (monimuoto-opinnot)***
 • Insinööri (AMK) Robotiikka ja tekoäly (päiväopinnot), Kouvola
 • Insinööri (AMK) Energiatekniikka (päiväopinnot), Kotka
 • Insinööri (AMK) Rakennustekniikka (päiväopinnot), Kotka
 • Insinööri (AMK) Rakennustekniikka, Teollinen puurakentaminen (päiväopinnot), Savonlinna
 • Insinööri (AMK) Sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Mikkeli
 • Insinööri (AMK) Talotekniikka (LVI) (päiväopinnot), Mikkeli
 • Insinööri (AMK) Logistiikka (päiväopinnot), Kotka
 • Insinööri (AMK) Biotuotetekniikka (päiväopinnot), Savonlinna
 • Talotekniikka (YAMK) (monimuoto-opinnot)***, Mikkeli
 • Insinööri (AMK) Sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuoto-opinnot)***, Mikkeli
 • Insinööri (AMK) Kehittyvä elintarviketekniikka (päiväopinnot), Kouvola