Xamk Oy:n, Mamk Oy:n ja Kyamk Oy:n hallitukset vahvistivat tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun organisaatiorakenteen.

Xamkin rakenne jakaantuu seitsemään kokonaisuuteen. Koulutuksen osalta muodostetaan

• Talouden ja kulttuurin koulutusala
• Tekniikan koulutusala
• Hyvinvoinnin koulutusala.

Talouden ja kulttuurin koulutusala jakaantuu edelleen kolmeen osakokonaisuuteen, joista käytetään nimitystä koulutusyksikkö. Tekniikan koulutusala jakaantuu kuuteen
koulutusyksikköön ja Hyvinvoinnin koulutusala viiteen koulutusyksikköön.

Hallinto järjestetään neljään kokonaisuuteen. Nämä ovat

• Opetuksen hallinto
• Opetuksen palvelut
• TKI-palvelut
• Talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut

Strategiaan määritellyt läpileikkaavat kokonaisuudet – digitalisaatio, Venäjä ja yrittäjyys – saavat omat päällikkönsä. Digitalisaatiosta vastaava päällikkö raportoi toimitusjohtajalle, Venäjä-kokonaisuuden
päällikkö varatoimitusjohtajalle ja yrittäjyydestä vastaava päällikkö kehitysjohtajalle.

 

Rekrytoinnit käynnistyvät johtajien tehtäviin

Koulutusalasta vastaavista johtajista käytetään nimikettä koulutusalajohtaja ja koulutusyksiköistä vastaavista johtajista nimikettä koulutusjohtaja.  Koulutusjohtaja on kaikkien yksikkönsä työntekijöiden suoranainen esimies. Koulutusjohtajalla on apunaan koulutusohjelmakohtaiset koulutusvastaavat, mutta näillä henkilöillä ei ole esimiesasemaa ja he hoitavat tehtäväänsä oman toimensa ohessa.

Koulutusalajohtajalta edellytetään alalleen soveltuvaa yliopettajan pätevyyttä, mieluiten tohtorin tutkintoa ja koulutusjohtajalta alalleen soveltuvaa lehtorin pätevyyttä.

Tammi-helmikuussa rekrytoidaan koulutusalajohtajat sekä johtajat opetuksen palvelut –kokonaisuuteen sekä talous-, henkilöstö ja hallintopalveluihin. Tämän jälkeen täsmennetään hallinnon kokonaisuuksien alla olevien
yksiköiden ja tukipalvelujen organisaatiorakenne.

–    Olen tyytyväinen, että rakenne on saatu päätettyä aikataulun mukaisesti ja sen pohjalta päästään täyttämään tärkeät tehtävät. Kyamkin ja Mamkin integraatio etenee suunnitelmien mukaan, jopa etuajassa, toteaa Xamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Lehtinen.
Organisaation lisäksi Xamk Oy:n hallitus keskusteli myös Xamk Oy:n sisäisestä rahanjakomallista.
–    Mallin valmistelu annettiin ylimmän johdon tehtäväksi ja siitä päätetään helmikuussa, kertoo Xamk Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Helmikuussa Xamk Oy:n hallitus käsittelee myös fuusion seuraavaa askelta, uuden toimiluvan valmistelua ja hakemista.

Lisätietoja:

Jussi Lehtinen, hallituksen puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 0400 644 206, jussi.lehtinen@kymenlaakso.fi

Jyrki Koivikko
hallituksen puheenjohtaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy
hallituksen varapuheenjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
puh. 040 670 5509, jyrki.koivikko@evl.fi