Syksyllä 2016 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksella käynnistyi ensimmäistä kertaa matkailu- ja palveluliiketoiminnan restonomikoulutus. Monimuoto-opintoina toteutettavassa koulutuksessa opiskelee 25 opiskelijaa, joista lähes puolet aloitti jo tammikuussa opinnäytetyön tekemisen.

Opinnäytetyöt tehdään aina työelämälle

Kaikki tässä koulutuksessa tehtävät opinnäytetyöt palvelevat työelämää. Esimerkiksi Nora Heikkilän ja Milja Meriläisen työ on Kotkan järjestöjen, seurojen ja yritysten käyttöön tuleva tapahtuman järjestämisen sähköinen opas. Opinnäytteen on tilannut Kotkan kaupungin kulttuuriasiainkeskus.

 

Nora Heikkilän (vas.) ja Milja Meriäisen opinnäytetyön aihe on sähköinen opas tapahtumien järjestämisestä. 

 

Opiskelijat ovat mukana matkailuliiketoiminnassa myös työharjoittelun kautta. Restonomiopiskelija Milja Meriläinen on mukana Kotkassa järjestettävässä superviikonlopussa, johon liittyy Tall Ships Races 2017 ja Nuorisopurjehdus. Hänen tehtävänään on suunnitella ja koordinoida Nuorisopurjehdus.

Koulutus tukee Kymenlaakson matkailun kehittämistä

Matkailu-, ravitsemis- ja elämyspalveluyritykset ovat Itä- ja Kaakkois-Suomen nopeimmin kasvavia työllistäjiä. Kotkassa toteutettava matkailu- ja ravitsemisalan koulutus vahvistaa Kymenlaakson matkailun kehittämistä, muun muassa luontoalueiden ja kulttuuriperimän tuotteistamista.

Venäjä-opintojen avulla opiskelijat voivat erikoistua venäläisille matkailijoille tarkoitettujen elämystuotteiden, ravitsemis-, majoitus- ja kuljetuspalvelujen kehittämiseen ja johtamisen.

Seuraava restonomikoulutus alkaa syksyllä 2017

Seuraava monimuoto-opintoina toteutettava restonomikoulutuksen ryhmä aloittaa Kotkassa ja Mikkelissä syksyllä 2017. Koulutuksiin voi hakea kevään 2017 yhteishaussa 15.3.–5.4.2017.

Monimuotokoulutuksessa voi yhdistää opinnot, työelämän ja henkilökohtaisen ajankäytön helpommin kuin päiväopinnoissa.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus johtaa matkailu- ja ravitsemusalan ammattikorkeakouluun, tutkintonimike on restonomi (AMK). Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja se kestää 1,5–3,5 vuotta riippuen opiskelijan aiemmin hankkimasta osaamisesta ja opintojaksojen valinnoista.

Koulutus palvelee matkailu-, ravintola-, elintarvike- ja kaupanalojen työvoima- ja kehittämistarpeita. Koulutuksessa voi syventyä elämyksellisten matkailu-, ruoka- ja ravintolapalvelujen tuottamiseen, liiketoimintaan, johtamiseen ja kehittämiseen sekä tapahtumatuotantoon.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Koulutusjohtaja Tuija Pesonen
Lehtori, opiskelijavastaava Sirpa Sahinjoki
etunimi.sukunimi@xamk.fi