Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uusi Kotkan kampus on kunnianhimoinen hanke, jossa yksi keskeisistä näkökulmista on ollut kestävän kehityksen huomioiminen. Siksi rakennukselle haettiin suunnitteluvaiheen RTS-ympäristöluokitusta ja siinä onnistuttiin loistavasti. Auditoinnin tulos antaa viitteen, että jos rakennus valmistuu suunnitelman mukaisesti, se voisi saada korkeimman mahdollisen luokan eli viisi tähteä. Tulos olisi ensimmäinen RTS-ympäristöluokituksen historiassa!

Viiden tähden luokitus merkitsisi käytännössä sitä, että kampuksen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa huomioidaan ympäristövastuullisuus koko rakennuksen elinkaaren ajalle. Rakenteen suunniteltu käyttöikä on 150 vuotta, kun se tavanomaisissa rakennuksissa on vähintään 50 vuotta ja merkittävissä arvorakennuksissa vähintään 100 vuotta.

Suunnittelukäyttöikä tarkoittaa rakennushankkeessa määritettyä käyttöikävaatimusta. Käyttöikä on oletettu ajanjakso, jolloin rakennetta käytetään aiottuun tarkoitukseensa ennakoiduin kunnossapitotoimenpitein, mutta ilman, että olennaiset korjaukset ovat välttämättömiä. Tämän jälkeen rakennus voidaan peruskorjata purkamisen sijaan.

Energiatehokkuutta tilasuunnittelulla

Erityisesti huomiota on kiinnitetty energiatehokkuuteen, jonka lähtökohtana on tehokkaasti suunnitellut tilat. Tiloja voi käyttää moneen tarkoitukseen ja jos tilatarpeet tulevaisuudessa muuttuvat, väliseiniä voi siirtää. Lisäksi hyödynnetään yhteistiloja. Viereen rakentuva tapahtumakeskus Satama Areena käyttää Xamkin liikuntatiloja ja ravintola puolestaan sijaitsee Satama Areenan tiloissa. Myös aulatila on yhteinen.

Ylikuumenemista estetään välttämällä etelään avautuvia suuria lasipintoja. Viherkatto suodattaa UV-säteilyä ja tasaa sisälämpötilaa kesällä ja talvella. Myös aurinkopaneeleja on tulossa.

Kampus valmistuu Kotkansaarelle Kantasatamaan keväällä 2024 ja syyslukukauden alkaessa koko toiminta on muuttanut Metsolasta uusiin tiloihin.

Lisätietoja RTS-ympäristöluokituksesta (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kiinteistöpäällikkö Tuomo Kotola
etunimi.sukunimi@xamk.fi