Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun toinen hakuaika käynnistyy huomenna 14.3. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kotkan, Kouvolan, Mikkelin ja Savonlinnan kampuksilla on tarjolla yhteensä 63 hakukohdetta. Näistä 45 ammattikorkeakoulututkintoon ja 18 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Nyt voi hakea myös Xamkin neljään Bachelor-tutkintoon johtavaan englanninkieliseen koulutukseen, jos hakija suorittaa valintakokeen Suomessa. Ulkomailla valintakokeen suorittaneet hakivat jo ensimmäisellä hakuajalla tammikuussa.

Tutkinto päivä- tai monimuoto-opintoina

AMK-tutkinnon voi suoritta joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Xamkissa on haettavana 31 päivätoteutusta ja 14 monimuotototeutusta.

Päiväopintojen lähiopetus järjestetään arkipäivisin. Opiskelijat ovat eri-ikäisiä, eikä yläikärajaa ole. Monimuoto-opinnoissa lähiopetusta voi koulutuksesta riippuen olla arkipäivisin, iltaisin tai viikonloppuisin, lisäksi on verkko-opintoja ja itsenäistä etäopiskelua. Mikkelissä monimuotona toteutettavat liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa. Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Lisäksi Xamkissa voi opiskella ylemmän AMK-tutkinnon. Siihen voivat hakea AMK-tutkinnon suorittaneet ja jo työkokemusta omaavat hakijat.

Yhteensä aloituspaikkoja Xamkissa on 1814, joista päiväopintojen paikkoja 1074, monimuoto-opintojen 362 ja YAMK-koulutusten 378. Kouvolassa aloituspaikkoja on 380, Kotkassa 618, Mikkelissä 681 ja Savonlinnassa 135.

Valmiuksia tulevaisuuden ammatteihin

Xamkissa käynnistyy syksyllä kaksi aivan uutta AMK-koulutusta. Kouvolassa tarjolla on liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi, josta valmistuu tradenomeja (AMK). Koulutus tarjoaa tietoa siitä, miten toimia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutuksessa yhdistyy liiketalouden, data-analytiikan ja visualisoinnin sekä viestinnän opinnot. Osa opinnoista on englanninkielisiä ja opiskelijat voivat tehdä opintoja myös kehittämis- ja projektitöinä suoraan yrityksille.

Savonlinnassa puolestaan käynnistyy mekaaninen puurakentaminen. Tutkintonimike on insinööri (AMK). Koulutuksessa keskitytään teolliseen puurakentamiseen. Keskeisiä teemoja ovat mm. teolliset puurakennustuotteet, moduulirakenteet sekä kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden huomioiminen rakentamisessa. Työllistymisnäkymät ovat hyvät: alan osaamista ja tuotteita halutaan viedä myös kansainvälisille markkinoille.

Neljä uutta koulutusta on tarjolla myös ylemmästä AMK-tutkinnosta kiinnostuneille:

  • logistiikka, insinööri (YAMK), Kouvola
  • projekti- ja myyntijohtaminen, insinööri (YAMK), Kotka ja Mikkeli
  • dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (YAMK), Mikkeli
  • älykkäät tietojärjestelmät, tradenomi (YAMK), Mikkeli.

Xamkissa yhteishaussa olevat koulutukset löytyvät sivulta www.xamk.fi/hae.

Hakutietoa

Haku on käynnissä 14.–28.3. osoitteessa www.opintopolku.fi. Sosiaali- ja terveysalan sähköinen esivalintakoe järjestetään 19.4. ja muut mahdolliset valintakokeet touko–kesäkuussa. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6. ja mahdolliset lisähaut vapaaksi jääneille paikoille järjestetään heinä–elokuussa. Kaikkien haettavana olevien koulutusten opetus alkaa elokuussa 2018.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Hakijapalvelut, 044 702 8891, 040 585 6610, hakijapalvelut (at) xamk.fi
Opiskelijapalvelupäällikkö Leena Kurki-Pölönen, leena.kurki-polonen (at) xamk.fi