Lukukausi alkaa uusien opiskelijoiden orientaatioviikolla 28.8.

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa orientaatioviikolla, jonka aikana he tutustuvat opiskeluun ammattikorkeakoulussa sekä kiertävät kampuksilla tutoreiden kanssa tutustumassa Xamkin eri toimintoihin.

Opintojaan jatkavat opiskelijat palaavat opiskelujen pariin syyskuun ensimmäisen viikon aikana.

Uusia opiskelijoita kaikilla neljällä kampuksella, sekä verkossa

Kotkan kampuksella aloittaa syyslukukaudella 627 uutta opiskelijaa, joista 125 on ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoita.

Kouvolassa aloittaa 416 uutta opiskelijaa, joista 85 opiskelee ylempää tutkintoa.

Kouvolan kampuksella käynnistyy tänä syksynä kasvipohjaiseen elintarviketekniikkaan keskittyvä insinöörikoulutus, jollaista ei ole tarjolla muualla Suomessa.
Noin 30 opiskelijan ryhmä perehtyy erityisesti kasviperäisten raaka-aineiden prosessointiin ja tuotekehitykseen, turvalliseen käsittelyyn ja pakkaamiseen sekä tuotteistamiseen.

Työelämän tarpeista syntynyt koulutus on vahvasti kiinni tämän hetken teemoissa. Tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja oman hyvinvoinnin huolehtimisesta ovat johtaneet ruokavaliomuutoksiin, jotka lisäävät kasviperäisten elintarvikkeiden kysyntää. Elintarvikealalle tarvitaan nyt uusia osaajia esimerkiksi prosessiohjaukseen, tuotannonsuunnitteluun, tuotekehitykseen, pakkaamiseen, laadunhallintaan ja myös viranomaistehtäviin sekä yrittäjyyteen tai myyntiin liittyviin tehtäviin.

Mikkelissä uusia opiskelijoita on 603 ja heistä 175 opiskelee ylempää tutkintoa.

Savonlinnassa aloittaa 317 uutta opiskelijaa, joista 75 opiskelee ylempää tutkintoa.

Täysin verkossa suoritettavat opinnot Xamkissa aloittaa yhteensä 502 opiskelijaa, he tulevat valmistumaan liiketalouden, logistiikan, tekniikan ja matkailun ammattilaisiksi. Verkko-opintoja on tarjolla sekä amk- että ylemmissä amk-tutkinnoissa.

Syksyllä alkaa myös kaksi uutta verkossa järjestettävää yamk-koulutusta.
Henkilöstöjohtamiseen ja viestintään keskittyvässä yamk-koulutuksessa opiskellaan, miten viedään läpi henkilöstöön, viestintään ja johtamiseen liittyviä muutoksia ja miten nopeasti muuttuvassa työympäristössä johdetaan ja uudistetaan toimintaa.
Kestävän liiketoiminnan kehittäjä yamk-koulutuksessa opitaan, miten kehitetään pk-yrityksen liiketoimintaa erityisesti toiminnan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset huomioiden.

Lisätietoja:
rehtori, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen
heikki .saastamoinen@xamk.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk, tarjoaa opetusta, tekee tutkimus- ja kehittämistyötä ja tuottaa palveluja yrityksille sekä yksittäisille ihmisille. Xamk profiloituu hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakouluksi. Korkeakoulun kivijalkoina ovat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna. Opiskelijoita on 11 500 ja henkilökuntaa yli 900.