Ilman opiskelupaikkaa olevat ennättävät vielä aloittaa opiskelut syksyllä. Ammattikorkeakoulut järjestävät kevään haussa vapaaksi jääneille paikoille lisähaun, joka on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa 1.-6.8.2019.

Xamkissa on 19 AMK-hakukohdetta ja 7 YAMK-hakukohdetta.

Kotka, päiväopinnot

·         insinööri (AMK), energiatekniikka, Kotka

·         insinööri (AMK), logistiikka, Kotka

·         insinööri (AMK), merenkulku, Kotka

·         insinööri (AMK), rakennustekniikka, Kotka

Kotka, monimuoto-opinnot

·         insinööri (AMK), merenkulku, Kotka

·         merikapteeni (AMK), Kotka

Kotka, ylempään AMK-tutkintoon johtavat opinnot

·         merenkulun ylempi AMK, merenkulun johtaminen, Kotka

·         sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti hoitotyö, Kotka

 

Kouvola, päiväopinnot

·         artenomi (AMK), restaurointi, Kouvola

·         Bachelor of Business Administration, Digital International Business, Kouvola

·         tradenomi (AMK), liiketoiminnan data-analytiikka ja visualisointi, Kouvola

Kouvola, ylempään AMK-tutkintoon johtavat opinnot

·         tradenomi (ylempi AMK), logistiikka ja talous, Kouvola

·         Master of Business Administration, International Business Management, Kouvola

 

Mikkeli, päiväopinnot

·         Bachelor of Engineering, Environmental Engineering, Mikkeli

·         insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), Mikkeli

·         insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Mikkeli

·         restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli

Mikkeli, monimuoto-opinnot

·         insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), Mikkeli

·         insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Mikkeli

Mikkeli, ylempään AMK-tutkintoon johtavat opinnot

·         tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, Mikkeli

·         restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli

·         insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia, Mikkeli

Savonlinna, päiväopinnot

·         insinööri (AMK), teollinen puurakentaminen, Savonlinna

·         sairaanhoitaja (AMK), Savonlinna

Savonlinna, monimuoto-opinnot

·         jalkaterapeutti (AMK), Savonlinna

·         sairaanhoitaja (AMK), Savonlinna

 

Lisähaun aikataulu on ripeä.  Valintakokeet järjestetään viikoilla 32-33 ja valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian valintakokeen jälkeen.  Opinnot alkavat pääsääntöisesti 19.8.2019.

Lisätietoa:

www.xamk.fi/lisahaku

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi, admissions@xamk.fi, 044 702 8891 ja 040 585 6610