Pride-kuukausi on loppumassa ja myös Xamk haluaa muistuttaa yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien tärkeydestä. Yhdenvertaisuuden edistäminen on koko korkeakouluyhteisön asia ja jo alkuvuoden aikana henkilöstö ja opiskelijat ovat ehtineet olla mukana usean aloitteen toteutuksessa.

Xamk haluaa edistää yhdenvertaisuutta laajemminkin. Olemme mukana sponsoroimassa alueemme paikallisia Pride-tapahtumia: 17.6. järjestettyä Kotka Pridea ja kaikkien aikojen ensimmäisessä Hamina Pridea, joka järjestettiin 18.6. Yhteistyötä paikallisten tapahtumien kanssa jatketaan vielä syksyllä.

Uusia työkaluja käyttöön: eettiset periaatteet, yhdenvertaisuustyöpajat ja vastuullisuusperehdytys

Tämän kevään tärkein yhdenvertaisuutta edistävä toimenpide oli omien eettisten periaatteiden julkaiseminen toukokuussa. Periaatteet kehitettiin yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa ja niiden keskeisiä teemoja ovat muun muassa kaikkien kunnioittaminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, monimuotoisuuden vaaliminen, tasavertainen kohtelu ja syrjinnän nollatoleranssi.

Kevään aikana henkilöstö ja opiskelijat saivat kutsun yhdenvertaisuustyöpajoihin, joiden tavoitteena oli selvittää, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt voidaan ottaa paremmin huomioon korkeakouluyhteisössä. Työpajojen pohjalta on muun muassa päivitetty henkilöstön perehdytystä sekä suunniteltu uusia viestinnän toimenpiteitä. Tekeillä ovat myös Xamkin omat turvallisemman tilan periaatteet sekä kartoitus eri kampusten toimitiloista ja niiden yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta.

Lisäksi Xamkissa on otettu käyttöön vastuullisuusperehdytys, joka ohjaa henkilöstöä käyttämään inklusiivista kieltä sekä varmistamaan representaation laajuus esimerkiksi opetusmateriaaleissa ja viestinnässä. Jatkossa tavoitteena on myös lisätä esihenkilöiden ja johdon osaamista inklusiivisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.

Ei riitä, että erilaisuutta suvaitaan – erilaisuus pitää hyväksyä ja sitä pitää vaalia ja kunnioittaa.

Tärkeänä askeleena inklusiivisuuden edistämisessä ja syrjinnän ehkäisemisessä on ennakkoluulojen ja oletusten purkaminen. Tiedostamattomat ennakkoluulot, oletukset ja normit ovat usein monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden esteenä.

Tiedostamattomia ennakkoluuloja on meillä kaikilla ja niiden haastamiseen tarvitaan tietoista toimintaa. Pride-viikon kunniaksi ja yhdenvertaisuuden nimissä voimme kaikki tutkailla ja tunnistaa omia ennakko-oletuksiamme, analysoida, mihin ne perustuvat, ja pyrkiä purkamaan niitä omassa arjessamme.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Vastuullisuuskoordinaattori Vappu Kunnaala-Hyrkki
etunimi.sukunimi@xamk.fi