Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa – Xamkissa – on kevään yhteishaussa tarjolla 18 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Mukana on neljä aivan uutta koulutusta, jotka antavat valmiuksia vastata nopeasti muuttuvan työelämän haasteisiin: dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen, älykkäät tietojärjestelmät, projekti- ja myyntijohtaminen insinööreille sekä logistiikka.

Mikkelissä käynnistyvä dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen valmentava koulutus antaa valmiuksia toimia dataperustaisten hyvinvointipalvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, asiantuntijana tai itsenäisenä yrittäjänä. Koulutuksen hermokeskuksena toimii Saimaa Stadiumin XAMK Active Life Lab -hyvinvointioppimisympäristö. Se tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen.

Älykkäät tietojärjestelmät -koulutuksen pääteemat ovat tekoäly ja pelillistäminen. Koulutus toteutetaan Mikkelissä. Koulutus on suunnattu ohjelmointitaitoisille tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn ammattilaisille, jotka haluavat oppia soveltamaan tekoälyä ja pelillistämistä toimintaympäristössään.

Sekä Kotkassa että Mikkelissä starttaa projekti- ja myyntijohtamisen koulutus insinööreille. Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana johtamisen professori Petri Parvinen. Yhteistyökumppanina koulutuksessa on Suomen Projektiyhdistys ja opiskelijoilla on mahdollisuus IPMA PMFA Foundation projektisertifiointiin osana opintoja. Opiskelijat voivat lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille ja osallistua kansainvälisiin hankkeisiin ja seminaareihin.

Kouvolassa järjestettävän logistiikan YAMK-koulutuksen keskiössä on koulutuksen keskiössä on tilaus-toimitusketjujen hallinta ja kehittäminen. Logistiikka on kansainvälinen ala, jonka on kehityttävä ja reagoitava nopeasti yhteiskunnan ja liike-elämän tarpeisiin. Opintojen kantavana teemana onkin tulevaisuussuuntautuneisuus, muutos ja kehittyminen. Koulutus syventää opiskelijoiden logistiikkaosaamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti.

Xamkin YAMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa: www.xamk.fi/masterschool . Haku on käynnissä 28.3.2018 klo 15 saakka opintopolku.fi-palvelussa.

Väylä vaativampiin tehtäviin

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopiston maisteritutkinto, mutta opetus on käytännönläheisempää. YAMK-koulutus sopii hyvin työelämässä oleville, sillä se ei vaadi pitkää poissaoloa töistä. Koulutus antaa valmiuksia mm. johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutuksen laajuus on 60 – 90 opintopistettä ja kesto  noin 2 vuotta. Opinnot toteutetaan monimuotoisina eli ne sisältävät lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäisiä tehtäviä.

Opiskelemaan voivat hakea henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, ja heillä on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Yhteishaussa olevat YAMK-koulutukset paikkakunnittain

Kotka

 • Insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen, Kotka UUSI!
 • Master of Health Care/Social Services, Health Promotion, Kotka
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), akuutti hoitotyö, Kotka
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Kotka
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), terveyden edistäminen, Kotka

Kouvola

 • Insinööri (ylempi AMK), logistiikka, Kouvola UUSI!
 • Master of Business Administration, International Business Management, Kouvola
 • Muotoilija (ylempi AMK), palvelumuotoilu, Kouvola
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaaliala, hyvinvoinnin edistäminen, Kouvola

Mikkeli

 • Dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen (ylempi AMK), Mikkeli UUSI!
 • Insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen, Mikkeli UUSI!
 • Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittäminen, ylempi AMK, Mikkeli
 • Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija, Mikkeli
 • Tradenomi (ylempi AMK), älykkäät tietojärjestelmät, Mikkeli UUSI!
 • Tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, Mikkeli
 • Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), järjestö- ja nuorisotyö, Mikkeli

Savonlinna

 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Savonlinna

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut, 044 702 8891, 040 585 6610, hakijapalvelut (at) xamk.fi
Opetusjohtaja Tuija Vänttinen, 040 772 3366, tuija.vanttinen (at) xamk.fi