Valtakunnallinen Yrittäjyyskasvatuksen seura ry järjestää 14. YKTT-päivät Mikkelissä 30.9.-1.10.2020. Järjestelyistä vastaa jo neljättä kertaa Xamk Pienyrityskeskus yhdessä Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa. Koronatilanne näkyy vahvasti tämän vuoden järjestelyissä.

YKTT2020-konferenssi järjestetään tänä vuonna ns. hybridimallilla. Paikan päälle odotetaan noin 40 osallistujaa, ja etänä mukana on noin 50 ihmistä eri puolilta maata.

Asiantuntijapuheenvuorot tulevat suorina maailman eri laidoilta Mikkeliin. Toisen englanninkielisistä ns. key note -puheenvuoroista pitää yrittäjyyden professori Simon Down englantilaisesta Birminghamin yliopistosta. Hän jakaa kokemuksiaan pohjoiskorealaisten startup-yritysten yrittäjyysvalmennuksesta.

Itävaltalainen professori Johannes Lindner tunnetaan erityisesti siitä, miten hän on tuonut yrittäjyyspedagogiikkaa osaksi opettajien koulutusta. Hän luennoikin siitä, miten yrittäjyyskasvatusta saadaan vietyä ns. polkumallin avulla aina lastentarhasta yliopistoon, ja mitä me suomalaiset voisimme oppia itävaltalaisten kokemuksista.

Torstain paneelikeskustelussa yrittäjät pääsevät jakamaan ajatuksiaan yrittäjyyskasvatuksesta. Mukana ovat Mikkelin kaupungin opetusjohtaja Seija Manninen, toimitusjohtaja Nina Rasola, yrittäjät Saara Vauhkonen ja Mirka Jussila sekä Pohjois-Karjalan yrittäjien puheenjohtaja Perttu Kouvolainen. Paneelikeskustelu pidetään yliopistokeskuksen kampuksella.

Etelä-Savossa vahvat perinteet yrittäjyyskasvatuksessa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskus on tehnyt jo vuosikymmeniä työtä yrittäjyyskasvatuksen parissa. Työ on sisältänyt monipuolisesti niin tutkimusta, opettajien koulutusta, verkostotyötä kuin oppimisympäristöjen luomista. Yrittäjyyskasvatuksen koulutuksilla ja erilaisilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan kouluissa ja laajemmin yhteiskunnassa vallitsevaan yrittäjyyden ilmapiiriin.

Yrittäjyys nähdään Pienyrityskeskuksessa laaja-alaisesti: kaikista ei tarvitse – eikä tule – yrittäjiä, mutta kaikkien on hyvä tunnistaa itsestään yrittäjämäisiä piirteitä ja oppia toimimaan itsenäisesti ja omaehtoisesti. Yhteiskunta on muuttumassa yrittäjämäisyyteen ja omaehtoisuuteen kannustavammaksi. Nykyään mahdolliset epäonnistumiset eivät enää ole kaiken loppu, vaan niistä ollaan valmiita oppimaan ja soveltamaan uuteen todellisuuteen.

YES-verkosto täytti 10 vuotta

Valtakunnallinen YES ry täytti kesäkuussa kymmenen vuotta. Pienyrityskeskus on ollut sen toiminnassa mukana alusta alkaen. Yrittäjyyskasvatusta tehdään yhdessä. Toimintavuosien mittaan YES on kasvattanut laajat kansalliset, alueelliset ja paikalliset verkostot, joissa tehdään hartiavoimin töitä yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi.

Vaikka Valtakunnallinen YES ry täyttää nyt kymmenen vuotta, itse YES-verkosto on vielä tätäkin vanhempi. Ensimmäinen alueellinen YES-toimisto perustettiin jo vuonna 2001. Etelä-Savossa YES-toiminta alkoi vuonna 2009, ja esimerkiksi MTK Etelä-Savo on alusta asti ollut mukana yhteisessä toiminnassa. YES-verkosto on vuosien saatossa kehittynyt Suomen merkittävimmäksi yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkostoksi.

Etelä-Savossa asenneilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on vuosien aikana muuttunut myönteisemmäksi. Nuorille yrittäjyys on kyselyiden mukaan aikaisempaa houkuttelevampi vaihtoehto ja siihen suhtaudutaan positiivisesti. Edelleenkin nuoret kuitenkin kokevat, etteivät he saa riittävästi tietoa työelämästä ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun. Yrittäjyyskasvatukselle on näin yhä kova tarve.

YES ry on kuluvan vuoden aikana uudistunut merkittävästi. Yhdistyksen sääntöjä muutettiin niin, että jäsenyys avattiin yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille toimijoille. Uudistuksen myötä yhdistys sai uuden hallituksen, jossa on mukana myös Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen. YES ry:n hallitusuudistus antaa myös alueellisille toimijoille suoran vaikuttamiskanavan valtakunnalliseen toimintaan ja on hyvä perusta YES-verkoston tulevaisuuden kehitystyölle.

Opettajat keskiössä

Yrittäjyyskasvatuksen toteutus kouluissa lepää opettajien harteilla. Opettajat ovat niitä, jotka ottavat erilaiset yrittäjyyskasvatuksen mallit käyttöön, ja kokeilevat ja kehittävät rohkeasti uutta. Oppilaitosten johtamisen kulttuuri puolestaan mahdollistaa sen, että opettajat voivat vahvistaa omaa osaamistaan ja yhdessä muiden opettajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa kehittää koko oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta.

Oppilaitoksissa tehdään edelleen paljon yksittäisiä toimenpiteitä ja ajatellaan, että yrittäjyyskasvatus on nyt suoritettu. Kaikki nuorille suunnatut toimenpiteet ovat tärkeitä, mutta YES-verkosto tähtää siihen, että yrittäjyyskasvatus viedään koko toimintakulttuurin tasolle. Tällöin syntyy aitoa, arjessa tapahtuvaa yrittäjämäistä toimintaa, yrittäjämäisiä nuoria ja uutta yrittäjyyttä.

Koronatilanne on osoittanut, miten vaikeaa tulevaisuutta ja tulevaisuuden työelämää on ennustaa. Opettajien osa ei ole helppo. Tulevaisuus näyttää, mitä pysyviä vaikutuksia työskentelytapojen muutokseen tästä seuraa. Tarve on varmasti uudenlaiselle osaamiselle ja yhteistyölle. Nyt jos koskaan yrittäjämäiselle toimintatavalle ja rohkeille kokeiluille on tilausta.

Yrittäjyyskasvatuspäivien konferenssiosuus alkaa keskiviikkona 30.9.2020 klo 11.30 ja jatkuu torstaina 1.10.2020.

Yrittäjyyskasvatuspäivät 2020 -ohjelma:

https://www.xamk.fi/xamk/yrittajyyskasvatuspaivat-2020/

Lisätietoja:

Anne Gustafsson-Pesonen
Johtaja
Xamk Pienyrityskeskus
puh. 040 834 4217
sposti: anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi