Xamk students at Mikkeli campus

Kansainvälinen Xamk

Voit lisätä opiskeluun kansainvälisiä elementtejä monella tavalla. Osan tutkinnoista voit suorittaa kokonaan englanniksi ja suomenkielisiin tutkintoihin voi sisällyttää vieraskielisiä opintoja.

Voit myös suorittaa opiskelu- tai harjoittelujakson ulkomaisessa yhteistyöoppilaitoksessa tai -organisaatiossa. Ulkomailla opiskelu tarjoaa uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta.

All for the future.

Xamkilla on laaja partneriverkosto, johon kuuluu partnereita kymmenistä eri maista.

300 yhteistyöoppilaitosta ympäri maailmaa

Mikset valmistautuisi kansainvälistyvän työelämän haasteisiin jo opiskeluaikanasi ja lähtisi opiskelu- ja/ tai harjoitteluvaihtoon? Vaihdossa saat uutta näkemystä omaan alaasi ja samalla parannat kielitaitoasi, tutustut erilaisiin ihmisiin, kulttuureihin ja tapoihin.

Saat mahdollisuuden hankkia työnantajienkin
arvostamaa kansainvälistä osaamista, kokemuksia ja itsevarmuutta. Vaihdossa koet ikimuistoisia elämyksiä, luot uusia ystävyyssuhteita ja kontakteja, joista saattaa olla sinulle iloa sekä etua tulevissa työtehtävissäsi. Ulkomaan vaihto on monille
opiskelijoille ensi askel kohti kansainvälistä työuraa.

Xamkissa on vuosittain noin 300 lähtevää ja tulevaa vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijaa. Suurin osa vaihto-opiskelijoista tulee Euroopan maista, mutta opiskelijoita on ympäri maailman.

Vaihto-opiskelun pituus on yleensä 3-12 kuukautta. Tarkoituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia. Ulkomaille vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat hakea apurahaa opiskelijavaihtoon.

Xamkissa on hyvät tuki- ja neuvontapalvelut lähteville ja saapuville vaihto-opiskelijoille.

Kannustamme kaikkia viettämään osan opiskeluajasta ulkomailla. Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä valmiuksiasi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä.

Olemme osa Eurooppa-yliopisto INGENIUMIa

Xamk on osa Eurooppa-yliopisto INGENIUMia, joka on kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun muodostama kampus.

Yhteiset opinnot ja tutkinnot, tutkimusyhteistyö, tiedon ja kokemusten jakaminen, opiskelijavaihto, henkilökunnan liikkuvuus – nämä kaikki tuovat tietoa ja osaamista alueelle.

INGENIUM-korkeakouluissa on yhteensä yli 172 000 tutkinto-opiskelijaa ja yli 12 000 työntekijää.

Opiskelijavaihto on rakennettu sisään opintoihin, joten opiskelijoille tarjoutuu ainutlaatuisia mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen kumppanuusverkoston korkeakouluissa.

Mukana olevat korkeakoulut

 • University of Oviedo, Espanja (koordinaattori)​
 • Karlsruhe University of Applied Sciences, Saksa
 • University ”G. d’Annunzio” of Chieti-Pescara, Italia
 • Medical University of Sofia, Bulgaria
 • University of Crete, Kreikka
 • University of Skövde, Ruotsi
 • Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Romania
 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Suomi​
 • University of Rouen-Normandy, Ranska
 • Munster Technological University, Irlanti

Opiskele englanniksi

Yksi tapa hankkia kansainvälistä kokemusta, on opiskella tutkinto kokonaan englanniksi. Englanninkielisiä tutkintoon johtavia koulutuksia on 10, joista 8 on Bachelor-tason ja 2 Master-tason koulutuksia.

Tarjolla on liiketalouden, tekniikan, pelisuunnittelun sekä hoitotyön koulutuksia. Opiskeluryhmissä on sekä kansainvälisiä että suomalaisia opiskelijoita.Kansainvälisty kampuksilla

Kotikansainvälistyminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen kaikille opiskelijoille, mutta on erityisen hyvä vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä ulkomaille pidemmäksi aikaa.

Voit kotikansainvälistyä monin eri tavoin:

 • ​​opiskelemalla tutkinnon englanninkielisessä koulutuksessa
 • osallistumalla yksittäisille vieraskielisille opintojaksoille
 • osallistumalla tandem-opintoihin, joissa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltä ja kulttuuria
 • ryhtymällä kansainväliseksi tuutoriksi, jolloin voit tutustua Xamkiin saapuviin ulkomaalaisiin tutkinto-, kaksoistutkinto- ja vaihto-opiskelijoihin
 • toimimalla opiskelijakunta Kaakossa, ja osallistumalla erilaisten tapahtumien järjestämiseen
 • osallistumalla kv-viikoille, jonne kutsutaan Xamkin yhteistyökorkeakoulujen henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Lue opiskelijatarinoita