Hankkeessa rakennetaan Pyhtään lentokentälle (Helsinki-East Aerodrome) ja Kouvolan Rautatie- ja maantieterminaalille (Kouvola RRT) moderni 5G-verkko.

Hankkeessa rakennetaan moderni 5G-verkko Helsinki-East Aerodromelle ja Kouvola RRT -alueelle. Hamina-Kotkan satamaan (Mussalo) on jo rakennettu 5G-verkko, jonka kehittamishankkeen tuloksia voidaan hyödyntää tässä hankkeessa. Uusiin kohteisiin rakennetaan tukiasemat ja tarvittava muu infrastruktuuri, joka hyödyntää julkisen verkon 5G SA corea (Stand Alone mobiilirunkoverkko).
Käyttötapauksia kehitetään yhteistyössä Helsinki-East Aerodromen ja Kouvolan RRT-alueen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Selvitetään myös miten kerättyä dataa voidaan hyödyntää laajemmin.
Molemmissa em. kohteissa järjestetään kaksi yhteiskehittamistyöpajaa, joihin kutsutaan alueen toimijoiden lisäksi verkkoteknologian hyödyntämiseen liittyviä teknologiayrityksiä.

Testataan myös käyttötapauksia, jotka on tunnistettu osana 5G Smart Port -hanketta ja jotka soveltuvat hyvin lentokenttä- ja rautatie- maantieterminaaliympäristöihin. Tällaisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi:

1. Automaattinen kulunvalvonta:
Käyttötapauksen testaamista varten hankitaan tarkoitukseen soveltuvat älykamerat, joilla alueen liikennetta voidaan valvoa.

2. Automaattinen turvallisuusvalvonta:
Tässä käyttötapauksessa hyödynnetaan 5G Smart Port -hankkeessa hankittua dronea, jolla toteutetaan autonomisia lentoja Kouvola RRT -alueen valvonnan tehostamiseksi. Mahdollisuuksien mukaan turvallisuusvalvontaa dronella kokeillaan myos lentokenttäympäristössa. Dronelentotoiminta molemmilla alueilla vaatii erillisen luvituksen, joka vahvistuu hankkeen aikana.

3. Automaattinen säävalvonta:
Hankitaan verkkoon kytkettavat sääanturit, joilla voidaan toteuttaa alueella reaaliaikainen seuranta esimerkiksi kosteus- ja jäätämisolosuhteista. Tästä on erityisesti hyötyä lentokenttätoiminnassa nousujen ja laskeutumisten aikana kun lentäjiä voidaan varoittaa poikkeuksellisista kiitoradan kitka- ­yms. ominaisuuksista liittämällä tieto automaattiseen säätiedotteeseen.

4. Autonominen/etaohjattava operointi
Hankkeessa selvitetään myös etäohjattavien työkoneiden käyttömahdollisuuksia.

Hankkeessa kartoitetaan lisäksi yritysten 5G:n ja datan hyödyntämiseen liittyvia osaamistarpeita sekä luodaan ja kehitetaan toimijaverkostoja.

Lisätietoja

projektipäällikkö Harri Sane

harri.sane@xamk.fi

Faktat

5GHEARRT

01.08.2023 – 31.07.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Elisa Oyj

Muut kumppanit: Railgate Finland, Redstone Aero Oy

Tutkimuskeskus: NELI

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 120 909 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 36 273 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, AKKE -rahoitus