Rakennettu ympäristö (rakennukset ja infrastruktuuri) muodostaa noin kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä. Koska rakennettu ympäristö on teollisuuden ohella yksi merkittävimpiä CO2-päästöjen tuottajia, sen merkitys hiilineutraalin yhteiskunnan tavoittelemisessa on kiistaton. Suomen hiilineutraalisuustavoite vuodelle 2035, samoin kuin ilmastonmuutokseen sopeutuminen, asettavat rakennetulle ympäristölle haasteita erityisesti pitkän käyttöiän ja useiden ristikkäisten vaatimusten vuoksi (kestävyys, energiatehokkuus, turvallisuus, terveellisyys (mm. sisäilman laatu), viihtyisyys, elämyksellisyys ja luonnon monimuotoisuus).

Betoni on Suomessa ja maailmalla eniten käytetty rakennusmateriaali. Betonia käytetään monipuolisesti sekä rakennuksissa että infrarakentamisessa, sillä sen ominaisuudet ovat helposti muunneltavia. Betonin tärkein raaka-aine on sementti. Sementin keskeiset ilmastovaikutukset ovat klinkkerinpolton energiankäyttö ja poltossa kemiallisesti vapautuva hiilidioksidi.

BECO-hankkeessa edistettiin rakennetun ympäristön ja erityisesti betonirakentamisen vähähiilisyyden kehittymistä. Samalla hanke pyrki edistämään sekä Suomen että Kymenlaakson hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.

Hankkeessa testattiin ja pilotoitiin käytännössä betonin hiilidioksidikovetusprosessia, tunnistettiin sen prosessivaatimuksia, etuja ja haittoja sekä verrattiin muodostuneen betonin ominaisuuksia ”perinteiseen” betoniin. Lisäksi tarkasteltiin prosessin soveltuvuutta alueen valmisbetoni- ja betonielementtituotannon tarpeisiin.

Hankkeen tuloksena saatiin tietoa ja osaamista betonin hiilidioksidikovetukseen liittyen prosessin toimivuudesta ja toteutettavuudesta sekä vaikutuksista muodostuvan betonin ominaisuuksiin ja tuotteiden hiilijalanjälkeen.

Hankekuva: Manu Eloaho

 

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT 8/2022. Jatkotutkimus hankkeelle: www.xamk.fi/behi

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Tiina Kaprio
tiina.kaprio@xamk.fi
+358 (0)50 577 1822

 

Laboratorioinsinööri
Elli Tykkä
elli.tykka@xamk.fi
+358 (0)44 702 8379

 

TKI-yksikön johtaja, Kymilabs
Petteri Jernström
petteri.jernstrom@xamk.fi
+358 (0)50 345 9540

 

BECO-hankkeen tietosuojaseloste

Faktat

01.02.2021 – 31.08.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Lujabetoni Oy, Parma Oy

Tutkimuskeskus: KymiLabs

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 112 092 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta