Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liitto
karbonatisoitunut betoni

BEHI

Betoni hiilinieluna – ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen

Hankkeessa tutkitaan hiilidioksidin vaikutusta betonin ominaisuuksiin ja pyritään vaikuttamaan betonirakentamisen hiilijalanjälkeen.

Kestävämpää betonia.

Uutta teknologiaa vihreämpää tulevaisuutta varten

Vuosittain betonirakennukset ja kierrätysbetoni sitovat Suomessa noin 23 % sementtiteollisuuden hiilidioksidipäästöistä. Jotta betoni saavuttaisi hiilineutraaliuden, tarvitaan myös aktiivisia toimenpiteitä.

Yksi alan kiinnostavimmista päästöjen vähentämiseen tähtäävistä teknologioista on betonin kovetus teollisuuden päästöistä talteenotetun (CCU) hiilidioksidin avulla.

Ajankohtaista ja tärkeää tutkimusta

Ns. hiilidioksidikovetuksessa etuja syntyy kahdella tavalla: talteen otettua hiilidioksidia sitoutuu betoniin ja kovetuksen seurauksena betonin on raportoitu lujittuvan. Hiilidioksidikovetuksen ansiosta päästöintensiivisen sementin määrää voidaan vähentää betonia valmistettaessa, vaikuttamatta betonin lujuusominaisuuksiin.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Hankkeen päätavoitteena on edistää betonin hiilineutraaliutta tutkimalla ja kehittämällä hiilidioksidin hyötykäyttöä betoniteollisuuden laajamittaiseen käyttöön. Hankkeen aikana tutkitaan, validoidaan ja testataan hiilidioksidin käyttöä ja sen vaatimuksia. Sen käyttöaste optimoidaan niin, ettei betonin luontaiset ominaisuudet heikkene. Käyttötapauksia pilotoidaan todellisissa tuotantoympäristöissä.

.

.

Pysyvää hiilensidontaa

Betoni hiilinieluna – ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen on hanke, jossa pyritään vaikuttamaan betonin ominaisuuksiin parantavasti hiilidioksidin avulla. Ajatus ei ole uusi, sillä aihetta on tutkittu jo 1970-luvulla. BEHI kuitenkin lähestyy aihetta betoniteollisuuden näkökulman huomioiden.

Kun betoniin sidotaan hiilidioksidia, se mineralisoituu pysyvästi betonin rakenteeseen tehden siitä tiiviimmän. Prosessia kutsutaan hiilidioksidikovettamiseksi.  

Uusia tulokulmia

Betonin hiilidioksidikovetusta on tutkittu etupäässä altistamalla kovettuva betoni hiilidioksidille (carbon curing), usein korkeassa paineessa. Teknologia ei kuitenkaan sovellu suurille elementeille eikä sitä voi hyödyntää valmisbetonin tuotannossa.

BEHI-hankkeessa tutkitaan betonin altistamista hiilidioksidille sen vielä ollessa plastisessa vaiheessa. Kun hiilidioksidi lisätään tuoreeseen betonimassaan jo sekoituksen aikana (carbon mixing), saadaan hiilidioksidin mineralisoitumisen hyödyt käyttöön myös valmisbetonituotannossa.

Betonin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on etsittävä myös uusia keinoja

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Betoni hiilinieluna – ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen (BEHI)

Hankkeen kesto: 1.11.2022–31.10.2024

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Muut kumppanit: Joutsenon Elementti Oy, Lujabetoni Oy, Parma Oy, Rudus Oy
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Tutkimusyksikkö: Kymilabs

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta
Kokonaisbudjetti: 181 779 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 127 245 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 36 534 euroa

AsiasanatYhteistyökumppanitPuhelin
+358447028379
Sähköposti
Elli.Tykka@xamk.fi
Sosiaalinen media
Yksikkö
Kymilabs
Elli Tykkä
Projektipäällikkö
+358447028379
Elli.Tykka@xamk.fi
Sosiaalinen media
Puhelin
+358407368651
Sähköposti
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi
Yksikkö
Kymilabs
Hanna-Kaisa Koponen
TKI-yksikön johtaja
+358407368651
Hanna-Kaisa.Koponen@xamk.fi