HITU-hankkeen toiminta päättyi 31.12.2020. Hankkeen yhteyshenkilön tiedot, lyhyt hankekuvaus ja julkaisujen linkit löytyvät tältä sivulta.

HITU-HANKE

HITU-hankkeessa tutkittiin mikronisoidun eli hienonnetun biohiilen ja bioperäisen lentotuhkan hyödyntämismahdollisuuksia erilaisissa sovellutuksissa. Hankkeen aikana mikronisoitiin eri toimijoilta saatuja biolentotuhkia ja biohiiliä, ja samalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun BioSammon mikronisointilaitteistoa kehitettiin tutkimuskäyttöön paremmin sopivaksi. Osana hanketta oli biohiilen ja biolentotuhkan nykyisten käyttökohteiden ja tulevaisuuden potentiaalisten sovellutusten kartoitus sekä lainsäädäntöselvitykset molempien materiaalien osalta. Hankkeeseen kuului myös käytännön kokeita – mikronisoitua biolentotuhkaa kokeiltiin betonituotteissa, ja mikronisoidun biohiilen värjäysominaisuutta testattiin maaleissa. Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat hyötyivät hankkeesta opinnäytetöiden ja harjoittelun muodossa.

HITU-hanke vastasi Kymenlaakson älykkään erikoistumisen RIS3-strategiaan, jossa biotalous on yksi erikoistumisen kärkialoista. Hankkeessa edistettiin paikallista tietotaitoa teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä ja materiaalien mikronisoinnista, sekä kehitettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun BioSammon biotaloustoimintaympäristöä.

HITU-HANKKEESSA TEHTYJÄ JULKAISUJA

HITU – HIENONNETUN PARTIKKELIN OMINAISUUKSIA JA MERKITYS ERI SOVELLUKSILLE”, sivut 223-232 METSÄ, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA, soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä vuosijulkaisussa 2018.

BIOLENTOTUHKAN HIENONNUSKOKEET BIO- JA KIERTOTALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSESSA BIOSAMMOSSA”, sivut 305-309 METSÄ, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA, soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä vuosijulkaisussa 2019.

BIOHIILI VOI TEHDÄ TULEVAISUUDEN KAUPUNGEISTA HIILINIELUJA”, artikkeli READ-verkkolehdessä nro 3/2020.

”HIENONNETUN BIOLENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMINEN BETONISSA – TULOKSIA HITU-HANKKEESTA”, sivut 352-358 METSÄ, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA, soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä vuosijulkaisussa 2020.

MIKRONISOIDUN BIOHIILEN JA -LENTOTUHKAN TUTKIMUS BIOSAMMOSSA. Mietteitä HITU-hankkeesta.”, XAMK Kehittää -julkaisu, nro 132. 2020.

ESIMERKKEJÄ MEDIANÄKYVYYDESTÄ

BETONIA LENTOTUHKASTA”, artikkeli HITU-hankkeesta Kiertotalouden erikoislehdessä UUSIOUUTISET 1.11.2018.

KESTÄVÄ KEHITYS KIINNOSTAA”, HITU-hanke esillä BioSampoa esittelevässä artikkelissa Keskilaaksossa (Keskisen Kymenlaakson paikallislehti) 6.10.2018.

 

Lisätietoja

Anne Gango
projektipäällikkö
anne.gango@xamk.fi
044 702 8217

Faktat

Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa (HITU)

01.08.2018 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 352 720 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus

Asiasanat