Hankkeen tuloksena on tehty selvityksiä lentotuhkan ja biohiilen käytettävyyteen liittyen löytäen potentiaalisimmat tekniset käyttökohteet.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi (hienonnus) sekä uusien hyödyntämissovelluksien löytäminen käsitellyille materiaalille, lisäksi tavoitteena on mikronisointilaitteiston kehittäminen paremmin tutkimuskäyttöä palvelevaksi.

TOIMENPITEET

HITU-hankkeessa mikronisoidaan voimalaitoksilta peräisin olevaa biolentotuhkaa, tutkitaan kyseisen biolentotuhkan hyödyntämismahdollisuutta betonituotteissa ja testataan potentiaalisimpia betonituotteita oikeissa ympäristöissä. Lisäksi selvitetään mikronisointilaitteiston kehittämismahdollisuuksia ja muita mahdollisia käyttösovelluksia hienonnetulle biolentotuhkalle. Tuhkan lisäksi hankkeessa mikronisoidaan biohiiltä ja selvitetään sille parhaita mahdollisia teknisiä käyttökohteita. Valmistetulla teknisellä hiilellä on mahdollista korvata fossiilisia, kivihiilipohjaisia materiaaleja. Biopohjaisten materiaalien käytöllä on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjen muodostumista. Mikronisoitujen materiaalien etuina ovat tasalaatuisuus ja suurentunut ominaispinta-ala, joiden myötä saavutetaan kasvanut reaktiivisuus.

TULOKSET

Hankkeen tuloksena on tehty selvityksiä lentotuhkan ja biohiilen käytettävyyteen liittyen löytäen potentiaalisimmat tekniset käyttökohteet. Mikronisointilaitteistoa on kehitetty paremmin tutkimuskäyttöä palvelevaksi. Betonisia koekappaleita on valmistettu ja niiden ominaisuuksia on testattu, mikronisoidun biolentotuhkan käyttöä betonituotteissa on pilotoitu.

Lisätietoja

Anne Gango
projektipäällikkö
anne.gango@xamk.fi
044 702 8217

Eveliina Kuokkanen
tutkimusinsinööri
eveliina.kuokkanen@xamk.fi
044 702 8452

Faktat

Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa (HITU)

01.08.2018 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 352 720 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, EAKR-rahoitus

Asiasanat

Jaa sivu