Hankkeen avulla nopeutetaan maahanmuuttajien sijoittumista ammatilliseen koulutukseen ja/tai työelämään

tavoitTeet

1. Ammatissa ja työssä tarvittavan kielitaidon kehittäminen.
Kustannustehokas nivelvaiheen ammatillisen kielenoppimisen valmennusohjelma, joka rakentuu ohjatulle
itseopiskelulle ja hyödyntää digitalisaatiota ja toiminnallisuutta. Valmennusohjelma, Kielisalkku, räätälöidään
kouluttajan toimesta kotoutumiskoulutuksen päätyttyä kunkin maahanmuuttajan osaamistason ja tavoitteiden
mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa kolmas sektori ja työelämä esim. työkokeilun aikana ovat
mukana ohjaamassa nivelvaiheen kielen oppimista.

2. Työllistämisen edistäminen tehostamalla osaamisen tunnistamista.
Sujuvan tiedonsiirron malli, Osaamisportfolio, jota maahanmuuttaja itse kokoaa ja jota hän voi hyödyntää koulutukseen
ja työhön hakiessaan sekä yritystä perustaessaan. Osaamisportfolio-malli hyödyntää digitalisaatiota monipuolisesti ja
auttaa maahanmuuttajaa arvioimaan omaa osaamistaan suhteessa suomalaisessa työelämässä ja koulutuksessa
vaadittavaan osaamiseen.

toimenpiteet

1. Digitaalisen Kielisalkun kehittäminen
Kotoutumiskoulutuksen eri polkujen keskeiset koulutuksen toimijat, toisen asteen oppilaitokset ja ammattikorkeakoulu,
kehittävät yhteistyössä nivelvaiheen kielen oppimista tukevan, ohjatulle itseopiskelulle ja toiminnallisuudelle
perustuvan digitaalisen Kielisalkun, joka tukee itsenäistä kielenopiskelua nivelvaiheessa ja siirryttäessä
jatkokoulutukseen, työelämään ja yrittäjyyteen.

2. Digitaalisen Osaamisportfolion tekninen ja sisällöllinen toteutus
Osallistetaan ammatinopettajat Osaamisportfolion kehittämiseen yhteistyössä S2-opettajien ja Valma-opettajien kanssa:neuvotaan ja ohjataan maahanmuuttajia osaamisportfolion laatimisessa esim. videoiden tekoa tai valokuvausta (käsityöt) ja tehdään samalla alakohtaista materiaalia osaamisportfoliota varten.

tulokset

 • Kehitetty ammatillisen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettu ja digitalisaatiota hyödyntävä
  Kielisalkku-konsepti, joka ylläpitää nivelvaiheessa maahanmuuttajan työllistymisorientaatiota ja tukee työllistymistä.
  Kielisalkku-konsepti sisältää myös kielitietoisen ohjauksen valmennuksen työelämän edustajille ja 3. sektorin
  toimijoille
 • Kehitetty Osaamisportfolio-toimintamalli, jolla todennetaan maahanmuuttajien formaalia ja
  informaalia osaamista. Digitalisaatiota hyödyntävä Osaamisportfolio auttaa työelämän edustajia rekrytointitilanteissa
  arvioimaan työnhakijan osaamista
 • Pitkällä tähtäimellä edistetään kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden kotoutujien kotoutumisprosessin jatkumista
  koulutuksen päätyttyä, parannetaan kotoutujien työllisyysastetta sekä ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyttä ja
  syrjäytymistä työmarkkinoilta.

 

NEXT-lehdessä ilmestyi Leena Griinarin kirjoittama artikkeli 6.6.2018 Kotona Suomessa –hankkeiden seminaarista:

Hankkeessa tuotetut maahanmuuttajille suunnatut digitaaliset ammatillisen suomen kielen oppimista tukevat Kielisalkkuaineistot sekä osaamisportfolio-ohjeistukset ja esimerkit löytyvät hankkeen sivuilta: www.briefcasejoomla.com

Lisätietoja

Projektipäällikkö Jaana Poikolainen
044 702 8832
jaana.poikolainen@xamk.fi

 

 

 

 

Ajankohtaista

Maahanmuuttajien polkuja työelämään -verkostotapahtuma Viiraamossa 26.11.2018

Marraskuussa 2018 järjestettiin verkostotapahtuma Maailmalta työhön – Maahanmuuttajien polkuja työelämään, joka toteuduttiin osana Briefcase – Oma polku ammattiin -hanketta (2016–2019). Tapahtumassa etsittiin ja esiteltiin kotoutumiseen liittyviä ratkaisuja. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Briefcase-hankkeen konsortion kanssa: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI), Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) ja Saimaan ammattiopisto (Sampo). Tapahtuma oli hedelmällinen. Siihen osallistuneet henkilöt...

Faktat

Briefcase - Oma polku ammattiin

01.12.2016 – 31.08.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö

Osatoteuttajat: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto Sampo, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 797 688 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 162 337 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus (ESR)