Tarjoamme verkoston, maksuttomia työkaluja ja sote-alalle tarkoitettu oppimisympäristö.

Rahoituksen myöntänyt Kymenlaakson liitto, Euroopan Unionin osarahoittamana.

Mitä teemme? Miksi me ollaan olemassa?

Kyberturvallisuuden varmistaminen on tärkeää sillä yritystoiminnan resilienssi kaipaa tukea. Esimerkiksi yrityksien toiminnan jatkuvuuden valmiuksia on tärkeää vahvistaa, kuten myös elinkeinoelämää tukevia verkostoja.

Kymenlaakson elinkeinorakenteessa sote-alan toimijat ovat tärkeässä roolissa. Ala kaipaa kuitenkin uudistamista erityisesti uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöön ottojen myötä.

Sote-alan yrityksillä tulee olla kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia, jotta he varmistavat toiminnan jatkuvuuden myös häiriötilanteissa. Tämä on tärkeää toimittaessa sensitiivisten asiakas- ja potilastietojen kanssa ja palveluntuottajana hyvinvointialueella.

Digiverkostot kuntoon

Hankkeen tarkoituksena on käynnistää sote-alan tietoturvaa kehittävä verkosto. Verkostossa sote-alan pk-yritykset, julkiset toimijat, koulutusorganisaatiot ja sote-alan yrittäjyyttä tukevat organisaatiot jakavat tietoa, osaamista, työkaluja ja yhteistyömahdollisuuksia maakunnallisesti ja kansallisesti. Vahvat verkostot auttavat yrityksiä sopeutumaan niin viranomaisten vaatimuksiin, kuin myös yllättäviin digitaalisiin haasteisiin.

Verkko-opinnot ja skenaarioharjoitteita

Hankkeen toisessa työpaketissa on ajatuksena kerätä tietoa sote-alan pk-yrityksiltä esimerkiksi toiminnan jatkuvuuteen keskittyvissä työpajoissa. Niiden pohjalta parannetaan yritysten valmius- ja osaamistasoa. Kerätyn tiedon perusteella räätälöidään sote-alan yrittäjille täsmäkursseja esimerkiksi riskien ja kyberkriisien selättämiseksi.  Samoin yrityksille laaditaan niille parhaiten sopivia skenaarioharjoituksia, joita pilotoidaan Xamkin uudessa kyberturvallisuuden virtuaalilaboratoriossa. 

Tehdään tulevaisuuta!

Laaditaan konsepti kyberkriisien hoitolaitosharjoitusympäristölle. Konseptin suunnittelussa hyödynnetään sekä koti- että ulkomaisia asiantuntijoita ja tapahtumia. Tämä lisäksi konseptoinnissa benchmarkataan toiminnassa olevia tai suunnitteltuja ratkaisuja. Osana konseptityöskentelyä tutustutaan sote-alan uusimpaan tekniikkaan ja kyberturvallisuuskäytänteisiin sekä nouseviin uhkiin.

Kenelle? Miksi? Miten?

TAVOITTEET

Hankkeessa kehitetään sote-alan toimintaympäristöä ja edistetään elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa. Erityisesti tuetaan pk-yritysten toiminnan jatkuvuutta ja kehitetään uusia palvelukonsepteja. Kansallista ja kansainvälistä TKI-toimintaa lisätään kyberturvallisuuden parantamiseksi sote-alalla. Hankkeessa valmistellaan toimintakonsepti kyberkriisien hoitolaitosharjoitusympäristölle. Esimerkiksi sellainen voitaisiin toteuttaa myöhemmin hyödyntämällä Xamkin olemassa olevia koulutussairaalan tiloja. Hoitolaitosharjoitusympäristö konseptoidaan siten, että se voi käyttää tässä hankkeessa tehtäviä skenaarioharjoituksia ja Xamkin VirtualLabia, joka rakennetaan Kyberturvan tulevaisuus Kymenlaaksossa -hankkeessa.

 

Toimet

  • Verkostojen käynnistäminen
  • Yhteistyön ja osaaminen jakamiseen
  • Sote-alalle räätälöity verkko-opinto-ympäristö
  • Kyberturvaharjoitukset
  • Hoitolaitosharjoitusympäristön konseptointi

 

LISÄTIETOJA

cybercare@xamk.fi

Heidi Ilmonen
Projektipäällikkö
+358 50 336 62 02

Kyber-ja tietoturva-asiantuntijat 

Janine Klauenbösch
+358 50 479 68 60

Jenna Ruuska
+358 50 407 89 50

Tietosuojaseloste

Faktat

CyberCare Kymi

01.11.2023 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 684 953 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 136 991 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)