Metsäalan opetuksen ja metsäalan toimijoiden yhteistyön voimistaminen.

Digimetsä-hankkeessa yhdistettiin eteläsavolaisen metsäopetuksen voimat. Hankkeella kehitettiin oppimisympäristöjä ja työelämän palveluja niin, että metsäopetus
vastaa paremmin kentällä oleviin muutostarpeisiin.

Hankkeen ensimmäisenä toteutusvuonna tehtiin hankintoja metsäopetuksen käyttöön. Tärkeimpänä metsäopetuksen kehittämisen näkökulmasta ovat metsäohjelmistot sekä mobiilisovellukset, joiden avulla opetusta voidaan kehittää täsmälleen työelämää palvelevaksi. Virtuaalisuus, digitaalisuus ja sähköisyys ovat nykypäivän työelämän työkaluja, myös metsäalalle valmistuvien on hallittava nämä perinteisen metsätietouden lisäksi.

Hankkeen toisena toteutusvuonna jalkautettiin metsäohjelmia, laitteita sekä sovelluksia opetukseen. Ohjelmistojen käytöstä on järjestetty useita koulutuksia Mamkin, Esedun ja Samiedun metsäopetuksesta vastaaville lehtoreille. Sisältöinä olivat ohjelmien käyttö ja hyödyntäminen opetuksessa, tiedonsiirto, karttojen (ilmakuvat, muu aineisto) hyödyntäminen, työohjelmien käyttö, kuviotietojen päivitykset ja laitevaatimukset.

Teimme yhteisiä markkinointiponnisteluja uusien opiskelijoiden hankkimiseksi sekä metsäalan tunnettavuuden lisäämiseksi yhdistämällä markkinointiponnisteluja mm. Metsäopetus.fi -sivustolle. Lisäksi olemme helpottaneet kynnystä siirtyä toiselta asteelta ammattikorkeakouluasteelle tarjoamalla vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia. Hanketta toteuttivat Mamk Oy, Samiedu sekä Esedu. Hanketta rahoitti Etelä-Savon Maakuntaliitto (EAKR), Metsämiesten Säätiö ja Suur-Savon Energiasäätiö.

Hankkeen julkaisu

Yhteystiedot

Kati Kontinen
tutkimuspäällikkö
p. 050 466 6656
kati.kontinen(at)mamk.fi

Faktat

Digimetsä

01.06.2013 – 31.12.2014

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Samiedu, Esedu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Maakuntaliitto (EAKR), Metsämiesten Säätiö ja Suur-Savon Energiasäätiö.