Hanke edistää digitaalisuutta ja valmiuksia siihen Etelä-Savossa ja Suomessa.

Sähköinen arkistointi ja digipalvelut – strategisen kehittämisen hanke valmistaa Suomea, Etelä-Savoa ja Mikkelin ammattikorkeakoulua digitaaliseen vallankumoukseen. Se parantaa kykyä tunnistaa ja vastata haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Kehityksen kärkiä ovat digitaalinen tiedonhallinta ja sähköinen säilyttäminen, digitaaliset palvelut sekä käyttäjälähtöinen teknologia. Kärjet myös teroitetaan kansainvälisesti merkittäviksi. Hanke mahdollistaa, valmistelee ja tekee tutkimus- ja kehittämistyötä, joka näkyy konkreettisesti menetelminä, julkaisuina ja luotettavana tietona.

Keinomme digitaaliseen menestykseen ovat:

– yhteistyö synnyttää poikkitieteellistä tietoa ja levittää sitä tehokkaasti

– tiedon ymmärtäminen, hyödyntäminen ja siihen perustuvat innovaatiot

– sähköinen arkistointi ja säilyttäminen

– eteläsavolainen yrittäminen ja liiketoiminta digitaaliseksi

– digipuntari mittaa ja näyttää tietä

– käyttäjä on palveluiden ja tiedon keskipiste

– teknologian sulautuminen arkeen.

Digitaalisuus haastaa uudistumaan

Tiedon kerääminen, yhdisteleminen ja jalostaminen luovat aivan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Menestyäkseen yritysten ja organisaatioiden on luotava selkeä näkemys digitalisoitumisen vaikutuksesta omaan toimintaan.

Lähtökohdat digitaalisuuden kehittymiselle ovat alueella hyvät, kuitenkin kaivataan lisää keinoja digitaalisuuden mahdollisuuksien ja hyötyjen hahmottamiseen. Akuutteja kehittämistarpeita löytyy sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin hyödyntämisessä sekä vuorovaikutteisten palveluiden käyttöönotossa. Digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien ymmärtämisen lisäämiseen tarvitaan alueen eri toimijoiden ja organisaatioiden hyvää yhteistyötä.

Data on kaikkialla – oletko valmis?

Data on nykyajan raaka-aine. Se tarkoittaa digitaalista tietoa hyvin monenlaisissa olomuodoissa. Sitä syntyy kaikkialla ja yhä nopeammin. Digitaalinen vallankumous edellyttää, että dataa osataan käyttää ja hyödyntää. Arvokas tieto on myös syytä säilyttää päätöksenteon tai liiketoiminnan tueksi, ja ehkä perinnöksi jälkipolville.

Tiedon hyödyntämistä on edesautettava. Muuten uudet palvelut eivät synny eivätkä jo olemassa olevat kehity. Tiedolla on elinkaari, joka on tunnettava. Sekä tiedon että sen elinkaaren on oltava hallittua. Elinkaarensa päässä tieto voidaan säilyttää arkistoimalla se sähköisesti. Valtavan tietomassan edessä on hyödyllistä tietää, mikä siitä on oleellista.

Kaiken tässä kuvatun takana on teknologia, sen kehitys ja jatkuvat muutokset. Yhteiskunnalle, yrityksille ja tiedon kanssa painiville muistiorganisaatoille se kuitenkin merkitsee olennaisen ymmärtämistä, hallitsemista, hyödyntämistä ja säilyttämistä.

 

Lisätietoja

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)xamk.fi

 

Faktat

Sähköinen arkistointi ja digipalvelut, strateginen kehittäminen

01.01.2015 – 31.12.2016

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 371 200 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta