Osaavia digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita koulutetaan työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin

AJANKOHTAISTA

Päätös Kansallisarkiston massadigitointikeskuksen perustamisesta ja sijoittumisesta Mikkeliin saatiin keväällä 2020. Arvioitu koulutusten alkamisaika on keväällä 2021. Digitoijien koulutus on tarkoitettu sekä aloittelijoille että jo digitointityötä tehneille. Koulutukseen otettavat ovat pääasiassa työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Digitoinnin asiantuntijakoulutus on täydennyskoulutusta jo alalla toimiville arkistoalan ammattilaisille.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaavia digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita alueen työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeen aikana digitoijien pilottikoulutus mallinnetaan ja kuvataan mahdollisia jatkokoulutuksia varten. Opiskelijavalinnoissa tehdään yhteistyötä alueen organisaatioiden kanssa ja opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia alan töihin edesautetaan. Työelämän tarpeita vastaavia toimintamalleja kehitetään sekä edistetään vuorovaikutteisen kumppanuuden vahvistumista työelämän kanssa.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteinä on

  • työvoimatarpeen kartoitus
  • koulutusaineistojen koostaminen, koulutusten suunnittelu ja opiskelijoiden valinta
  • opiskelijoiden toimeentulon huomioiminen koulutuksen aikana
  • harjoitteluympäristön järjestäminen
  • kahden erillisen ja saman sisältöisen koulutuskokonaisuuden (15 op) järjestäminen yhteensä vähintään 24 digitoinnin opiskelijalle
  • asiantuntijoiden koulutuskokonaisuuden (15 op) toteuttaminen Xamkin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen, Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi, kanssa noin 10 opiskelijalle
  • koulutusten markkinointi ja viestintä
  • digitoijien koulutuskokonaisuuden mallinnus ja kuvaus sekä koulutusaineistojen avaaminen
  • opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien edesauttaminen
  • työelämäyhteistyö alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

TULOKSET

Pitkällä aikavälillä hanke auttaa kehittämään koko toimialaa, alueen yrityksiä ja organisaatioita sekä mahdollistaa digitoinnin ammattilaisten pitkäjänteisen koulutuksen kehittämisen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen avulla saamme kartoitettua työvoima- ja koulutustarpeita. Lisäksi saamme pilotoitua koulutusta todellisessa toimintaympäristössä sekä muodostettua kokonaan uuden koulutuksen digitoinnin osaajille ja asiantuntijoille. Lopputuloksena on yksityiskohtainen koulutussuunnitelma, toteutetut koulutussisällöt erilaisiin osaamistarpeisiin sekä toimintatavat, jotka parhaiten vastaavat työelämän tarpeisiin, huomioiden opiskelijan toimeentulon opiskelujen ajan. Hanke vahvistaa alueen arkisto- ja kirjastotoimialan kehittämisalustan, Memory Campuksen, osaamista ja yhteistyötä sekä luo jatkuvuutta toiminnalle.

ALUEEN TOIMIJAT

Hankkeen päätoteuttajana toimii Xamk ja osatoteuttajana Mikkelin kehitysyhtiö Miksei. Xamkin vastuulla on koulutuksen suunnittelu ja toteutus sekä mallintaminen, ja MikseiMikkelin vastuulla opiskelijoiden ja yritysten yhteen saattaminen, työelämäyhteistyö sekä alueellisen arkisto- ja kirjastotoimialan klusterin, Memory Campuksen, toiminnan edistäminen alan osaamisen kehittämisen kautta.

Xamk ja Miksei tekevät yhteistyötä hankkeen aikana muun muassa julkisen sektorin (Mikkelin kaupunki, Ely-keskus, TE-toimisto) sekä alan toimijoiden (Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ja muut toimialan yritykset ja organisaatiot) kanssa.

DIGITOINTI

Digitoinnilla tarkoitetaan analogisen aineiston muuntamista digitaaliseen muotoon. Aineiston digitointi parantaa aineiston säilyvyyttä, saatavuutta ja käytettävyyttä. Digitointi voi koostua esimerkiksi seuraavista vaiheista: digitoitavan aineiston valinta, valmistelu, skannaus, kuvailu, validointi ja digitointiprosessin kehittäminen.

Lisätietoja

Xamk
Henna Ristolainen
projektipäällikkö
040 668 2656
henna.ristolainen(a)xamk.fi

MikseiMikkeli
Kati Saltiola

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Digitoinnin ammattilaiseksi

Osaavia digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita koulutetaan työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin

Faktat

Digitoinnin ammattilaiseksi

01.09.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 216 803 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 159 480 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR-rahoitus

Jaa sivu