Tietotaitoa energia- ja resurssitehokkuudesta sekä vähähiilisyydestä, tuote- ja palveluinnovoinnin merkityksen huomioiden

Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä –hankkeessa edistetään Kymenlaakson vähäpäästöisyyttä tukemalla hiilineutraalien ratkaisujen ja uusien toimintamallien käyttöönottoa Kouvolan rakennetussa kaupunkiympäristössä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kouvola Innovationin yhteishankkeessa siirretään parhaita vähähiilisyyden ja uusiokäytön käytäntöjä Kymenlaakson alueen toimijoille. Hankkeella vahvistetaan kehittäjäorganisaatioiden, kaupungin ja teollisuuden ja rakentamisen kiertotalouteen tähtäävien yritysten keskinäistä vuoropuhelua sekä TKI-yhteistyötä.

Hankkeessa etsitään keinoja kiristyvien energiatehokkuus- ja kestävyysvaatimusten sekä rakentamisen elinkaaren hiilineutraaliuden saavuttamiseen. Tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien hyödyntämistä ja siten edistää rakentamisen elinkaaren vähähiilisyyttä.

Rakennusten vähähiilisyydelle ja kestävyydelle asetetut tavoitteet ja elinkaariajattelu testataan hankkeen demonstraatiokohteissa. Edessä oleviin tavoitteisiin ollaan näin maakunnassa etunojassa, keskimääräistä Suomea valmiimpia. Samalla edistetään rakennetun ympäristön vihreää imagoa ja vetovoimaisuutta

Lisätietoja

Marika Kurkinen
Projektipäällikkö
marika.kurkinen@xamk.fi
Paraatikenttä 7
45100 Kouvola
050 5933812

Tero Hasu
Projektipäällikkö
tero.hasu@kinno.fi
Kouvola Innovation Oy
Kauppalankatu 13
45100 Kouvola

 

Lue hankkeen tietosuojaseloste.

Hanke mediassa

Etunojassa kohti kestävämpää vähähiilistä rakennettua ympäristöä

Lue artikkeli Kouvola Innovationin verkkosivuilta!

Lue artikkeli painamalla tästä

Kiertotaloudesta uutta virtaa rakentamisen liiketoimintaan

Lue artikkeli Xamk Nextistä

Lue artikkeli painamalla tästä

Rakennuslaki uudistuu-missä mennään?

Lue artikkeli Xamk Readista

Lue artikkeli painamalla tästä

Hankkeen julkaisut

Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä

Lue artikkeli painamalla tästä

Faktat

Etunojassa kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä

01.08.2023 – 30.11.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kouvola Innovation Oy (Kinno)

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikkorkeakoulu (Xamk)

Tutkimuskeskus: BioSampo

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 304 795 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 95 191 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto