Hankkeessa demonstroidaan maaseudun energiayhteisön toimintaa.

Energiankäytön ja hajautetun energian tuotannon edistäminen maaseudulla edellyttävät maatilojen energiayhteisöjen luomista. Tällä hetkellä ainoastaan kiinteistöjen sisäiset energiayhteisöt ovat sallittuja. Sallimalla kuitenkin myös kiinteistörajat ylittävät energiayhteisöt koituvat energiayhteisöjen saattamat edut, kuten mahdollisuudet maatiloille yhteisten aurinkovoimaloiden ja energiavarastojen hankintaan sekä sisäinen energiakauppa myös maatilojen eduksi.

Hankkeen tavoitteet ja vaikuttavuus

FarmEnergy – Maatilojen energiayhteisö -hankkeessa luodaan edellytykset sekä demonstroidaan maaseudun energiayhteisön toimintaa. Hankkeessa syntyy tuloksena mitoitusohjelmat aurinkovoimaloiden ja energiavarastojen mitoittamiselle energiayhteisössä sekä tehdään lohkoketjutekniikkaan perustuva kaupankäyntiohjelma energiayhteisön sisäiseen energiakauppaan. Lisäksi pohditaan toimintakonsepti siten, että se on houkutteleva myös sähkönsiirto-operaattoreille.

Hankkeen toimenpiteet

Toimenpide 1: Virtuaalisen energiayhteisön muodostaminen
Toimenpide 2: Kaupankäyntialustan luominen energiayhteisölle
Toimenpide 3: Tariffirakenteen kehitysmahdollisuudet
Toimenpide 4: Simulaatio hajautetussa energiayhteisössä
Toimenpide 5: Viestintä ja tulosten jalkauttaminen kentälle
Toimenpide 6: Hankkeen hallinnointi ja ohjausryhmätyöskentely

Hankkeen tulokset

FarmEnergy-hanke tuo julki maatilojen energiayhteisöjen edut kaikille osapuolille. Nämä edut sekä koko toimintakonsepti osoitetaan mittausdatalla sekä laskennallisesti kannattaviksi niin, että myös lainsäätäjä vakuutetaan kiinteistörajat ylittävien energiayhteisöjen hyödyistä.

Hankkeen tulokset julkaistaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa. Julkaistut tulokset ovat maa- ja metsätalousalan yritysten ja energiasektorin saatavilla avoimesti ja ilmaiseksi. Hankkeen tulosten ennakoitu julkaisupäivä on joulukuussa 2024.

FarmEnergy-hanketta toteuttavat yhdessä maaseudun yritysten kanssa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Luonnonvarakeskus Luke.

FarmEnergy-hanke Euroopan unionin eip-agri sivustolla: linkki

ajankohtaista
Hanke palkittiin SESKO ry:n TKI-kilpailussa:

”Hanke on erittäin ajankohtainen ja tärkeä, mutta myös haasteellinen. Sen avulla pyritään kehittämään sekä energiaomavaraisuutta että välillisesti myös elintarviketuotannon omavaraisuutta. Hanke keskittyy selvittämään lainsäädännön, tekniikan ja standardien rajapinnoilla olevia kysymyksiä, jotka ovat energiatehokkuuden ja puhtaan energian hyödynnettävyyden kannalta tärkeitä.”

Lisätietoa täältä.

Blogikirjoitus Xamkin opiskelijoiden roolista hankkeessa

Tapahtumat, joissa hanke on mukana:
Julkaisuja:
Hanke mediasssa:

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Anna Dunderfelt
050 341 9805
anna.dunderfelt@xamk.fi

Tutkimusryhmäpäällikkö
Hanne Soininen
040 086 9952
hanne.soininen@xamk.fi

Erikoisasiantuntija
Juha Korpijärvi
050 312 5060
juha.korpijarvi@xamk.fi

TKI-asiantuntija
Kalle Pesonen
050 597 4937
kalle.pesonen@xamk.fi

Tutkija
Petri Kapuinen
+35829 532 6211
petri.kapuinen@luke.fi

Professori
Samuli Honkapuro
040 030 7728
samuli.honkapuro@lut.fi

Hankkeen tietosuojaseloste

 

Faktat

FarmEnergy – Maatilojen energiayhteisö

01.09.2022 – 31.12.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Luonnonvarakeskus Luke

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 350 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 200 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)