• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat mukana energiavallankumouksessa

Maaseudun energiankäytön ja hajautetun energiantuotannon edistäminen edellyttää maatilojen energiayhteisöjen perustamista. Tällä hetkellä sallitaan vain energiayhteisöt, jotka toimivat yksittäisten kiinteistöjen sisällä. Kuitenkin mahdollistamalla myös kiinteistöjen väliset energiayhteisöt, voidaan saavuttaa lukuisia etuja, kuten mahdollisuudet hankkia aurinkovoimaloita ja energiavarastoja yhdessä maatilojen kesken. Samalla energiayhteisöt voivat hyötyä sisäisestä energiakaupasta, tuoden taloudellisia etuja maatiloille.

FarmEnergy -hankkeessa Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat ovat olennainen osa energiayhteisön kehittämistä ja maaseudun energiatehokkuuden edistämistä. Hankkeessa yhdistyy opiskelijoiden kiinnostus sähkötekniikkaan ja maaseudun kestävään energiaan. Tämä ainutlaatuinen mahdollisuus antaa opiskelijoille käytännön kokemusta ja samalla tarjoaa merkittävän panoksen maatilojen energiayhteisön tutkimukseen ja kehitykseen.

Maatilan aurinkopaneelit. Kuvaaja Henri Kettunen.

FarmEnergy -hankkeessa Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat ovat olennainen osa energiayhteisön kehittämistä ja maaseudun energiatehokkuuden edistämistä. Hankkeessa yhdistyy opiskelijoiden kiinnostus sähkötekniikkaan ja maaseudun kestävään energiaan. Tämä ainutlaatuinen mahdollisuus antaa opiskelijoille käytännön kokemusta ja samalla tarjoaa merkittävän panoksen maatilojen energiayhteisön tutkimukseen ja kehitykseen.

Sähköenergian säästömahdollisuuksien kartoitusta


TKI-hankeeseen osallistuneet sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriopiskelijat suorittivat kriittisiä sähkökulutusmittauksia maatiloilla hyödyntäen monipuolisia sähkötekniikan mittalaitteita. He kartoittivat sähköenergian säästömahdollisuuksia, jotka voivat tuoda merkittäviä etuja maatilojen energiatehokkuuteen.

Hanketyössä opiskelijat oppivat sekä mittaustekniikoita että myös projektijohtamisen taitoja ja hankittu käytännön kokemus vahvistaa opiskelijoiden työelämässä tarvittavia taitoja. TKI-hankkeessa tehtävien projektitöiden tekemistä valvoo hankkeessa mukana olevat sähkötekniikan opettajat.

Käytännönläheistä kokemusta

Mittausta mullikoiden seassa. Kuvaaja Kalle Pesonen.

Opiskelijat saivat merkittävää käytännönkokemusta energia-alalta. Käytännön projektit antavat taitoja, joita ei perinteisissä luokkahuoneissa ole saatavilla. Heillä oli mahdollisuus oppia ja soveltaa opinnoissaan oppimaansa tietoa suoraan maatilaympäristössä. Kriittiset mittaukset ja säästöpaikkojen kartoitus tuovat arvokasta osaamista tuleviin työtehtäviin. Opiskelijat työskentelivät 3-4 henkilön ryhmissä, vahvistaen tiimityö- ja projektijohtamistaitojaan.

FarmEnergy -hankkeessa Xamkin sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat ovat olennainen osa energiayhteisön kehittämistä ja maaseudun energiatehokkuuden edistämistä. Hankkeessa yhdistyy opiskelijoiden kiinnostus sähkötekniikkaan ja maaseudun kestävään energiaan. Tämä ainutlaatuinen mahdollisuus antaa opiskelijoille käytännön kokemusta ja samalla tarjoaa merkittävän panoksen maatilojen energiayhteisön tutkimukseen ja kehitykseen.

Opiskelijoille tarjoutuu myös mahdollisuus osallistua energiayhteisön kehittämiseen, mikä voi avata ovia tulevaisuuden työmahdollisuuksiin. Hankkeen puitteissa opiskelijat saavat myös ohjausta ja mentorointia kokeneilta sähkötekniikan opettajilta.

FarmEnergy – Maatilojen energiayhteisö -hanke

FarmEnergy – Maatilojen energiayhteisö -hankkeessa tavoitteena on mahdollistaa ja esitellä maaseudun energiayhteisön toiminta. Hankkeen tuloksena kehitetään ohjelmia aurinkovoimaloiden ja energiavarastojen mitoittamiseen energiayhteisössä. Lisäksi luodaan lohkoketjutekniikkaan perustuva kaupankäyntiohjelma energiayhteisön sisäistä energiakauppaa varten. Tavoitteena on myös harkita toimintakonseptia niin, että se olisi houkutteleva myös sähkönsiirto-operaattoreille.

FarmEnergy-hanketta toteuttavat yhdessä maaseudun yritysten kanssa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT ja Luonnonvarakeskus Luke. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

Tutustu myös näihin artikkeleihin

Lue lisää sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksesta