Hanke edistää hevostaloudesta muodostuvien sivuainevirtojen hyödyntämistä uusiutuvana energiana Etelä-Savossa.

HevosWoima – hanke tuottaa tietoa alueen mahdollisista hevosenlannan polttopaikoista ja materiaalin käyttäytymisestä eri kokoluokan biopolttoainekattiloissa.

Nykyisellä lainsäädännöllä hevosenlantaa voidaan hyödyntää muun muassa kompostoituna lannoitekäytössä, biokaasulaitoksen raaka-aineena, pilaantuneiden maamassojen kompostoinnin tukiaineena tai energiantuotannossa polttoaineena. Suomessa hevosenlannan poltto on mahdollista vain jätteenpolttolaitoksilla, joissa on tarkat jatkuvatoimiset päästöjenmittauslaitteet.

Nykyisellä lainsäädännöllä hevosenlannan polttaminen ei ole tuottavaa eritoten pienlaitoksille. Vuoden 2016 alussa tulee voimaan laki, joka estää biohajoavan jätteen loppusijoittamisen kaatopaikoille. Lantaa ei myöskään saa levittää kalteville pelloille. Tällöin lannan hävittämisestä tulee kasvava ongelma hevosalan yrityksille. Hallituskauden 2015 hallitusohjelmassa yhdeksi kärkihankkeeksi on asetettu hevosenlannan käytön salliminen energiantuotannossa. Hevosenlannan käytön salliminen energiantuotannossa kasvattaa Suomen päästöttömän, uusiutuvan energian käytön tavoitteita.

Uutta tietoa Etelä-Savon hevosyrittäjille

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon hevosyrittäjät. Etelä-Savossa on arvioitu olevan noin 2500 hevosta ja 400 ponia. Tallien, joissa hevosia on keskimäärin 4,3 kappaletta, lukumäärän ollessa noin 700 kappaletta.

Hankkeessa kartoitetaan alueen mahdolliset hevosenlannan polttopaikat ja tutkitaan materiaalin käyttäytymistä eri kokoluokan biopolttoainekattiloissa. Lisäksi selvitetään energiantuotantoon mahdollisesti ohjautuvat materiaalimäärät ja niiden ominaisuudet. Kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon, mitkä toimintamallit edistävät bioenergiankäyttöä kestävän periaatteen mukaan parhaiten.

hevosenlannan käyttö edistää biotaloutta

Hankkeella vastataan suoraan hallitusohjelman kärkihankkeeseen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edistämiseen. Suomella tavoitteena on, että uusiutuvan energian käyttö 2020-luvulla tavoittaisi 50 prosentin käyttöasteen. Hevosenlannan käyttäminen energiantuotannon polttoaineena on hyvä esimerkki kiertotaloudesta, jossa biomateriaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa eri palveluilla. Hankkeen lähtökohtana onkin tukea hevostalouden toimintaa tuottamalla ratkaisumalleja, jotka parantavat niiden kannattavuutta, hevosyrittäjien palvelutoimintaa ja tuottavat hyötyä lähialueelle.

Hankkeen tuloksena löydetään uusia innovatiivisia palvelukonsepteja lantajakeiden hyödyntämiseksi kustannustehokkaasti bioenergiana. Hankkeella edistetään bioenergian käyttöä ja lisätään uusiutuvan energian tarjontaa, kuin myös hevostalouden vähähiilisyyttä. Lisäksi Etelä-Savon alueen hevosyrittäjät ja energiantuotantolaitokset saavat tietoa hevosenlannan energiakäytöstä.

 

Lisätietoja

Hanne Soininen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 040 086 9952
hanne.soininen(at)xamk.fi

Jarno Föhr
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
projektipäällikkö
p. 040 517 4130
jarno.fohr(at)lut.fi

 

Tutustu julkaisuun:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-005-0

 

 

Faktat

HevosWoima - Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyödyntämisestä uusiutuvana energiana

01.03.2016 – 28.02.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 115 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta, Suur-Savon Energiasäätiö ja Vapo Oy