Hankkeessa luotiin suomalaisille järjestöille soveltuva avoimen lähdekoodin pilottiarkisto.

Järjestöarkistot digitaalisiksi hankkeessa tutkittiin avoimen lähdekoodin ratkaisulla toteutetun arkistojärjestelmän sopivuutta järjestöjen sähköiseen arkistointiin ja mahdollisesti myös arkiston operatiiviseen käyttöön. Alustana hankkeessa toimi Avoimen lähdekoodin arkisto (Open Source Archive), jonka on toteuttanut Mikkelin ammattikorkeakoulu. Tutkimusta tehtiin kahden erilaisen järjestöorganisaation kanssa pilotoiden tuotettua ratkaisua. Mäntyharjun Virkistys ry (myöhemmin MäVi) toi tutkimukseen  mukaan ison ja aktiivisen urheilujärjestön toiminnan ja toiminnasta syntyvän aineiston. Mikkelin Kehitysmaayhdistys ry (myöhemmin KEMA) toi vastaavasti mukaan organisaation, jonka toiminta on hyvin tarkasti rajattu kehitysmaayhteistyön piiriin, mutta heillä korostuu erityisesti kansainvälinen toiminta hankkeiden myötä.

Hankkeen julkaisu

Hanke toteutettiin ESR-ohjelmasta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvonnassa.

Yhteystiedot

Noora Talsi
tutkimusjohtaja
p. 040 648 5020
noora.talsi(at)mamk.fi

Faktat

Järjestöarkistot digitaalisiksi

01.09.2014 – 31.03.2015

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon Ely-keskus Euroopan sosiaalirahastosta