Hankkeessa tuetaan Etelä-Savon alueen järjestöjä hakemaan ja toteuttamaan vaikuttavia kansalaistoimijalähtöisiä ESR+-kehittämishankkeita.

JELPPIS- osaamista ja tukea hankekehittämiseen eli kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähankkeessa:

 1. Tuetaan Etelä-Savon alueen järjestöjä hakemaan ja toteuttamaan vaikuttavia kansalaistoimijalähtöisiä ESR+-kehittämishankkeita
 2. Vahvistetaan järjestöjen hankeosaamista
 3. Tuetaan kansalaistoimijalähtöisten ESR+ -hankkeiden toimintaa sekä hankkeiden yhteistyötä.

Koordinaationhankkeen toiminta kattaa koko Etelä-Savon maakunnan. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoiden kanssa mm. rakennerahastohakujen järjestämisessä. Hankkeessa myös kartoitetaan menetelmiä, joilla hankkeisiin vaadittava omarahoitusosuus voidaan turvata. Omarahoitus ei saa olla este tarpeellisten hankkeiden toteutukselle. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat järjestötoimijat ja välillistä kohderyhmää ovat kunnat ja muut yhteistyötahot.

Hankkeen toiminta

 • Järjestetään hankesuunnittelua tukevia kaikille avoimia työpajoja, pilotteja ja tilaisuuksia sekä yksilöllistä sparrausta. Tavoitteena on saada alueen järjestöt hakemaan rahoitusta kansalaistoiminnan kehittämisen rahoitushauista. Lisäksi järjestetään yksilöille ja ryhmille tarjottavia pajoja, joissa työskennellään hankeasiantuntijoiden ohjauksessa eri menetelmiä käyttäen.
 • Annetaan tietoa ja opastetaan hankesuunnitteluun ja hakemiseen ESR+ rahoituksesta, tiedotetaan rahoitushauista erityisesti järjestöille.
 • Hankkeiden välistä koordinaatiota ja yhteistyötä tuetaan yhteisten tilaisuuksien sekä yhteisen ohjausryhmän avulla. Koordinaatiohanke lisää hanketoimijoiden kiinnostuneisuutta ja osaamista hankkeiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioimiseen sekä kannustaa ja opastaa hankkeita viestimään ja tiedottamaan omasta hanketoiminnastaaan ja erityisesti hankkeissa saavutetuista tuloksista.

Toiminnan tuloksena

 • Etelä-Savon alueella toimivat järjestöt ovat saaneet konkreettista tukea ja välineitä hankkeiden suunnitteluun ja toimintaan ja heidän hankeosaamisensa on lisääntynyt
 • Järjestöjen viestintä- ja tiedottaminen on kehittynyt ja hankkeet saavat näkyvyyttä
 • Hanke on edistänyt järjestöjen ja kuntien yhteistyötä ja yhtenä tuloksena on järjestöissä toimivien hankekehittäjien verkosto
 • Hankkeen osanottajat ovat saaneet uutta osaamista, uusia keinoja ja toimintatapoja hankesuunnitelmiin ja hankkeessa toimimiseen, omien voimavarojen vahvistamiseen sekä hyvään järjestöjen väliseen vuorovaikutukseen
 • Osallistujien oman järjestötyön johtaminen sekä arjen ja hankkeiden yhteensovittaminen on vahvistunut
 • Hanke on saanut aikaan toimivia käytänteitä, menetelmiä ja materiaaleja, joita voidaan käyttää hankkeiden apuna
 • Hanketoiminta on vahvistunut, järjestöt ovat rohkeampia hakemaan rahoituksia ja niiden hankkeiden tuloksilla on vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

Hankkeen tietosuojaseloste

Lisätietoja

Annastiina Vesterinen
Projektipäällikkö
Juvenia
040 486 8279
annastiina.vesterinen@xamk.fi

Emmi Nykänen
TKI-asiantuntija
Juvenia
050 400 2877
emmi.nykanen@xamk.fi

Etelä-Savon alueen kansalaistoimijalähtöiset hankkeet

JELPPIS-hanke tukee käynnistyviä kansalaistoimijalähtöisiä ESR+-kehittämishankkeita Etelä-Savon alueella. Käynnistyneet hankkeet muodostavat verkoston, jossa hanketoimijat saavat vertaistukea sekä keskinäistä sparrausta hanketyöhön. Lisäksi JELPPIS-hanke tarjoaa hanketoimijoille koulutuksia, vastaa hankkeiden ohjausryhmätoiminnasta sekä tukee hankkeiden viestintää. Verkosto kasvaa uusien hankkeiden käynnistyessä ja liityttyä osaksi verkostoa.

Käynnistyneitä kansalaistoimijalähtöisiä ESR+-hankkeita Etelä-Savossa

Hankkeen tavoitteena on edistää mikkeliläisten osallisuutta ja heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa kaupungin ja lähiympäristön kehittämiseen. Toiminnalla halutaan tukea heidän osallistumistaan päätöksentekoon sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on vahvistaa kansalaistoiminnanedellytyksiä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä lisätä kokemusta yhteisöön kuulumisesta.

Lisätietoja:
xamk.fi/yhdessaosallistuen
Elisa Suominen, elisa.suominen@xamk.fi

Hyvinvointi Värkkääjä tarjoaa nuorille aikuisille mahdollisuuden osallistua hacklab ja maker toimintaan Mikkelissä. Hacklab ja maker toiminta tarkoittaa luovaa ja innovatiivista tekemistä erilaisten teknologioiden, materiaalien ja työkalujen avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää osallistujien hyvinvointia, oppimista ja yhteisöllisyyttä.

Hankkeen nettisivuilla voit tutustua tarkemmin hankkeen sisältöön, taustaan ja rahoitukseen. Nettisivuilta löydät myös hankkeen sosiaalisen median sivustot, joissa julkaistaan säännöllisesti sisältöä hankkeen toiminnasta. Voit seurata hankkeen edistymistä ja nähdä, millaisia projekteja osallistujat ovat toteuttaneet.

Hyvinvointi Värkkääjä on hanke, joka innostaa nuoria aikuisia luomaan, oppimaan ja jakamaan. Tule mukaan värkkäämään hyvinvointia!

Lisätietoja:
https://hyvinvointivarkkaaja.fi
Juuso Kolehmainen, juuso.kolehmainen@hacklabmikkeli.fi

Voimaa ja valoa elämään -hankkeen avulla halutaan vahvistaa ihmisten toimintakykyä, jaksamista sekä selviytymiskeinoja. Löytää voimaa ja valoa elämään. Samanaikaisesti tukea opiskelu ja työelämässä jaksamista sekä vahvistaa siihen kiinnittymistä.

Hanketta tehdään yhdessä neljän kumppanijärjestön kanssa:

 • Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
 • Mikkelin kriisikeskus
 • Uutta elämää Group
 • VIOLA – Väkivallasta vapaaksi ry

Hankkeessa tarjotaan uudenlaista, pidempikestoista ja yksilön tarpeesta lähtevää tukea yhdistelemällä ammatillisten sote-järjestöjen erityisosaamista.

Toimintaa toteutetaan Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan alueilla. Kehittämistyöhön osallistuu ammatillisia sote-järjestöverkoston järjestöt, Ohjaamo Olkkari sekä Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan toimijoita.

Lisätietoja:
https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/kehittamistyo/voimaa-ja-valoa-elamaan-hanke/
Ilona Halmesmäki, ilona.halmesmaki@violary.fi

Zetanes on romanikielellä yhdessä. Zetanes-yhdessä -hankkeessa tuetaan mikkeliläisiä nuoria muun muassa opintojen parissa ja tarjotaan mielekästä vapaa-ajan toimintaa mm. Rukella. Lisäksi jalkaudutaan kaupungille tapaamaan nuoria.

Lisätietoja:
https://mikkelinhelluntaisrk.fi/tule-mukaan/zetanes-yhdessa-hanke/
Janne Blomerus, janne.blomerus0@gmail.com

MIkkelin Kilpa-Veikot ja Mikkelin Hiihtäjät toteuttavat ryhmähankkeen, jonka tavoitteena on kehittää urheiluseurojen tuottamaa elintapaohjausta erityisesti Mikkelin alueen haavoittuvammassa asemassa oleville perheille, nuorille sekä Mikkelin syrjäalueiden asukkaille ja tämän myötä vahvistaa osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hankkeessa tarjotaan ryhmämuotoista toimintaa sekä yksilöllistä ohjausta.

Lisätietoja:
https://www.mikv.fi/elintapaohjaus/

Anneli Koivunen
anneli.koivunen@mikv.fi
044 737 7254

Hankkeen tavoitteena lisätä liikuntaa ja vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien keskuudessa. Hankkeessa keskitytään myös työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden parissa toimivien asiantuntijoiden osaamisen vahvistamiseen tukea heidän asiakkaiden hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja.

Lisätietoja:

Timo Reinikainen
timo.reinikainen@savonlinnanseudunliikunta.fi

Hankkeessa testataan ja ideoidaan yhdessä nuorten kanssa uusia harrastamisen tapoja hankkeeseen palkattavan yhteisömanagerin kanssa hankkeessa toteutettavaan kohtaamispaikkaan Kisalaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään MäVille turvallisemman tilan periaatteet
yhdessä nuorten sekä muiden toimijoiden kanssa. Samalla yhteistyötä muiden alueella nuoria tavoittavien toimijoiden kanssa tiivistetään.

Lisätietoja:
Anna Riittinen
toimisto@virkistys.fi

 

 

JELPPIS-hanke tukee Etelä-Savon järjestöjä hakemaan vaikuttavia kansalaistoimijalähtöisiä ESR+ -hankkeita

Vuoden 2024 kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hakuajat Etelä-Savossa ovat 15.1.-23.2.2024, 1.3.-10.5.2024 ja 17.6.-27.9.2024

Jos teidän järjestönne kaipaa lisätietoja kansalaistoimijalähtöisistä ESR+-hankkeista tai kaipaatte apua hankeideoinnissa, voitte olla suoraan meihin yhteydessä. Tulemme mielellämme kertoaan teille lisää sekä ideoimaan kanssanne hankeideaanne. Saatte meiltä myös lisätietoja tulevista hankehauista, hankehaun painopisteistä sekä alueen muista kansalaistoimijalähtöisistä hankkeista.

Voitte myös liittyä hankkeemme postituslistalle. Tällöin saatte säännöllisesti sähköpostiin tietoa mm. Etelä-Savon alueen hankehauista, alueen kansalaistoimijalähtöisten hankkeiden kuulumisia sekä tietoa kaikille avoimista koulutuksista.

Liity hankkeen postituslistalle

Tervetuloa hankkeen postituslistalle! Tällöin saatte säännöllisesti sähköpostiin tietoa mm. Etelä-Savon alueen hankehauista, alueen kansalaistoimijalähtöisten hankkeiden kuulumisia sekä tietoa kaikille avoimista koulutuksista.

Liity hankkeen postituslistalle täältä

Ajankohtaista

JELPPIS-hankkeen uutiskirje on ilmestynyt!

JELPPIS-hankkeen historian ensimmäinen UUTISKIRJE on ilmestynyt! Uutiskirjeessä asiaa tammikuussa 2024 käynnistyvästä Etelä-Savon kansalaistoimijalähtöisestä hankehausta ja 15.1.2024 hakuinfosta sekä jo käynnistyneistä upeista ESR+ -kansalaistoimijalähtöisistä hankkeista ja niiden kuulumisia. Jatkossa uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa ja voit tilata uutiskirjeen superkätevästi omaan sähköpostiisi. TILAA UUTISKIRJE TÄSTÄ.  Uutiskirjeen voit lukea tästä jos et ole vielä sitä ennättänyt tilata.

Miksi on tärkeää tukea järjestöjen hankehaun osaamista?

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa on pitkä kokemus kansalaistoiminnan, ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden sekä yhteisöllisyyden vahvistamisesta rakennerahaston tukemilla alueellisilla ja valtakunnallisilla hankkeilla. Nyt Juvenian toiminnassa halutaan tukea Etelä-Savon alueen kansalaistoimijoita hakemaan ja käynnistämään omia kehittämishankkeita. Huhtikuussa käynnistyneessä JELPPIS – osaamista ja tukea hankekehittämiseen – ESR+ -rahoituksella toimivassa koordinaatiohankkeessa opastetaan ja tuetaan Etelä-Savon kansalaistoimijalähtöisten toimijoiden osaamista hakea...

Faktat

JELPPIS - osaamista ja tukea hankekehittämiseen

01.04.2023 – 31.05.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 249 201 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta