Hankkeessa koulutetaan ~40 digitoinnin asiantuntijaa ja ~20 digitoinnin toteuttajaa työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

TAUSTA

Yhä useammalla organisaatiolla eri toimialoilla on tarve muuttaa analogisessa muodossa olevat tietoaineistot digitaaliseen muotoon, jotta ne olisivat paremmin käyttäjien hyödynnettävissä. Muutos on laaja ja läpileikkaa koko yhteiskunnan. Digitoinnissa tarvittavaa osaamista on  kuitenkin kokonaisuutena saatavilla hyvin vähän ja se keskittyy vahvasti muistiorganisaatioihin.

Hanke rakentuu aiempien digitoinnin osaamisen kehittämishankkeiden luomalle perustalle. Hankkeessa rakennetaan uudentyyppisiä koulutusratkaisuja laajentaen niitä toiselle asteelle ja jatkuvaan oppimiseen digitoinnin osaamismerkin ja osaamisverkoston kautta.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on edistää työllistymistä ja tarjota osaamista kehittämällä ketterä työelämälähtöinen digitoinnin koulutusratkaisu kahdelle koulutusasteelle. Näin hanke vastaa digitoinnin kasvaviin osaamis- ja perehdytystarpeisiin yrityksissä, kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä KAM-sektorilla (kirjastot, arkistot, museot).

Hanke tukee jatkuvaa oppimista ja osaavan työvoiman kohtaantoa erilaisiin digitointiprosessin tehtäviin, parantaa opiskelijoiden digikyvykkyyttä, tukee digitointikoulutuksen jatkuvuutta, edistää massadigitointitoimintojen laajentamista Etelä-Savon alueella sekä vahvistaa kehittämisalusta Memory Campuksen toimintaa.

TOIMENPITEET

Hankkeen toimenpiteitä ovat

 • Osaamistavoitteiden, arviointikriteerien, koulutuspolkujen ja digitoinnin osaamismerkin suunnittelu
 • Osaaja-/alumniverkoston muodostaminen digitoinnin jatkuvan oppimisen tukemiseksi
 • Harjoittelujen ja valmentavan ohjauksen suunnittelu
 • Koulutusmateriaalien tuottaminen
 • Työelämälähtöiset toteutukset koulutuksista: 1) Digitoinnin toteuttajat (Samiedu ja Kansallisarkisto, 30 osp Tallennetuotannossa työskentely) 2) Digitoinnin suunnittelijat (Xamk ja Kansallisarkisto, 5 op Digitoinnin kehittäjä)

 

Lisätietoja

Xamk
Kiti Venäläinen
projektipäällikkö
040 663 0546
kiti.venalainen(a)xamk.fi

Kirsi Hänninen
TKI-asiantuntija
050 566 4485
kirsi.hanninen(a)xamk.fi

Miia Kosonen
tutkimuspäällikkö
040 672 0694
miia.kosonen(a)xamk.fi

Samiedu

Sanna Laukkarinen, Jan-Ole Nordlin, Juha-Antti Heikkinen, etunimi.sukunimi@samiedu.fi

Kansallisarkisto

Ville Kajanne, Sami Kangasniemi, Tiina Hölttä, Ella Schneck, etunimi.sukunimi@kansallisarkisto.fi

 

Hankkeen tietosuojaseloste (PDF)

Koulutuskuvaus

DIGITOINNIN KEHITTÄJÄ

Koulutus on suunnattu työssäkäyville tiedonhallinnan, asiakirjahallinnon ja arkistoalan asiantuntijoille sekä muille digitoinnin kehittäjän koulutuksesta kiinnostuneille. Koulutus tarjoaa osallistujille tietoa jatkuvasti kehittyviin työelämän vaatimuksiin, antaa ymmärrystä digitointiprosessin ja -projektien läpiviennistä sekä edistää digikyvykkyyttä. 

Ilmoittautuminen: Koulutus on täynnä. Opiskelijat (20) on valittu ilmoittautumisjärjestyksessä. Jonotuslistalle on voinut ilmoittautua vuoden 2023 loppuun saakka.

Edeltävyysehto: Aiempaa osaamista digitoinnista ei välttämättä tarvitse olla. 

Opintojen laajuus:  5 op:ta vastaava työmäärä, 135 tuntia 

Koulutuspaikka:  Verkko-opinnot 

Koulutuksen ajankohta:  8.3.–31.5.2023

Lähipäivät verkossa: 8.-9.3.2024, 22.-23.3.2024, 12.-13.4.2024, 3.-4.5.2024 ja 18.5.2024 

Hinta:  maksuton 

Paikkamäärä:  20

Koulutuksen toteutus:  Opintojaksoon liittyy opiskelua itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä sekä kontaktiopetusviikonloppuja verkossa (perjantai-ilta ja lauantai), joten opintojen suorittaminen työn ohessa on mahdollista.

Opintokokonaisuus on suunniteltu korkeakoulutasoiseksi ja vastaamaan 5 opintopisteen laajuutta. Hankkeen aikana suoritetusta opintokokonaisuudesta myönnetään erillinen osallistumistodistus/osaamismerkki, mutta pilottitoteutuksesta Xamk ei voi myöntää opintopisteitä.

Koulutus antaa ymmärryksen digitoinnin roolista aineiston elinkaaren osana ja tiedonhallinnan välineenä. Koulutus antaa ymmärryksen digitoinnin suhteesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Siinä painotetaan myös ympäristövaikutusten ja osallisuuden merkitystä digitoinnissa.

 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT 

 1. Ymmärrät digitoinnin osana aineiston elinkaarta ja tiedonhallinnan välineenä. Tunnet digitointiin liittyvät käsitteet ja termit, standardit, suositukset ja lainsäädännön. Osaat kehittää digitointia huomioiden pitkäaikaissäilytyksen ja aineiston jatkokäytön tarpeet.
 2. Osaat huomioida digitoinnin suhteet ympäristöön sekä yhteiskuntaan ja tunnet näiden asettamat rajoitteet, velvollisuudet ja oikeudet. Tunnistat ympäristövaikutukset paremmin. Ymmärrät osallisuuden kasvattamisen merkityksen ja joukkoistamisen. 
 3. Tunnet aineiston ja metadatan suhteet. Opit digitointiprosessiin liittyviä laadunvarmistustapoja. 
 4. Ymmärrät riskienhallinnan merkityksen. Osaat huomioida ja minimoida digitointiprojektiin liittyvät riskit. 
 5. Osaat suunnitella ja hallita digitointiprosessia ja digitointiprojektia. Osaat hakea digitointiin enemmän resursseja.
 6. Tunnet sidosryhmätyön ja vaikutustyön digitoinnin kehittämisessä. Osaat löytää uusia yhteistyöverkostoja. Osaat kertoa laajemmin digitoinnin vaikuttavuudesta. 
 7. Osaat kasvattaa informaatioteknologiataitojasi. Osaat tunnistaa uusia tietoturvariskejä. Ymmärrät tekoälyn ja digitoinnin suhteita. 

 Sisältöä tullaan vielä päivittämään. 

 

Osaamisverkosto

Kysely digitoinnin osaamisverkoston sisällöistä 19.10.-15.11.2023  https://link.webropolsurveys.com/S/926921B69C7CBF1D

Kysely digitoinnin osaamisverkoston alustoista  8.2.-6.3.2024  https://link.webropolsurveys.com/S/CC83D654DE9051E4

Faktat

Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille

01.05.2023 – 31.05.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kansallisarkisto

Tutkimuskeskus: Digitalia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 640 271 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 332 339 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR+