Hankkeessa pyritään vastaamaan mara-alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin tuottamalla uusia koulutusmalleja mahdollistamaan jatkuvaa oppimista.

Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa-hankkeen tavoitteena on vastata mara-alan kasvavaan osaajatarpeeseen työelätarpeista johdetuilla koulutustavoilla ja -tavoitteilla ja vahvistaa systemaattisesti alan koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä työelämän yhteistyötä osaamisen kehittämiseksi.

Hanke luo 2. asteen ja korkea-asteen koulutuksen ja tki-toiminnan sekä työelämän välille uudenlaisen työelämään kiinnittyneen koulutusmallin, joka tukee alueen yritysten henkilöstön ja alan opiskelijoiden oppimismyönteisyyttä, joustavia koulutuspolkuja ja jatkuvaa oppimista. Mallin avulla saavutettava osaamisen lisääntyminen edistää palvelujen laatua, tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä laajemmin hyvän työelämän kehittymistä ja alan vetovoimaisuuden lisääntymistä.

Hankkeen tuloksena- Etelä-Savon matkailu- ja ravitsemisalan yritysten henkilöstön osaamistaso on noussut ja työtä tukeva pätevyys on lisääntynyt. Uudet työelämälähtöiset koulutuksen toimintamallit ja oppimisen muodot ovat monipuolistuneet.

Lisätietoja

Katariina Kovanen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
050 3447 453
katariina.kovanen@xamk.fi

 

Tietosuojaselosteeseen pääset tästä.

Tutustu Xamkin yleiseen tietosuojailmoitukseen.

Faktat

Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa -hanke

01.08.2023 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Osatoteuttajat: Samiedu, Esedu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 343 118 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 63 624 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)