Hankkeessa pyritään vastaamaan mara-alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin tuottamalla uusia koulutusmalleja sekä kehittää jatkuvaa oppimista.

Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa-hankkeen tavoitteena on vastata mara-alan kasvavaan osaajatarpeeseen työelätarpeista johdetuilla koulutustavoilla ja -tavoitteilla ja vahvistaa systemaattisesti alan koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä työelämän yhteistyötä osaamisen kehittämiseksi.

Hanke luo 2. asteen ja korkea-asteen koulutuksen ja tki-toiminnan sekä työelämän välille uudenlaisen työelämään kiinnittyneen koulutusmallin, joka tukee alueen yritysten henkilöstön ja alan opiskelijoiden oppimismyönteisyyttä, joustavia koulutuspolkuja ja jatkuvaa oppimista. Mallin avulla saavutettava osaamisen lisääntyminen edistää palvelujen laatua, tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä laajemmin hyvän työelämän kehittymistä ja alan vetovoimaisuuden lisääntymistä.

Hankkeen tuloksena- Etelä-Savon matkailu- ja ravitsemisalan yritysten henkilöstön osaamistaso on noussut ja työtä tukeva pätevyys on lisääntynyt. Uudet työelämälähtöiset koulutuksen toimintamallit ja oppimisen muodot ovat monipuolistuneet.

 

Hankkeen koulutuspilotoinnit:

Hanke tuottaa koulutuspilotointeja hankkeeseen mukaan lähteneiden yritysten kanssa yrityksen henkilöstölle. Koulutuspilotoinnit tulevat työelämän osaamistarpeiden pohjalta ja kokonaisuudet ovat tutkinnon osaa pienempiä osaamiskokonaisuuksia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Katariina Kovaseen, jos haluat yrityksesi mukaan koulutuspilotointiin.

Hanke järjestää kaikille avoimia koulutustilaisuuksia, joista ajankohtaista lisätietoa päivitetään hankesivulle.

 

 

Lisätietoja

Katariina Kovanen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
050 3447 453
katariina.kovanen@xamk.fi

 

Laura Pulkkinen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Lehtori
050 3075 967
laura.pulkkinen@xamk.fi

 

Sini Laukkanen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Lehtori
050 3493 726
sini.laukkanen@xamk.fi

 

Tietosuojaselosteeseen pääset tästä.

Tutustu Xamkin yleiseen tietosuojailmoitukseen.

Faktat

Joustavia koulutusmalleja matkailu- ja ravitsemisalan työntekijöiden osaamisen kehittämiseen Etelä-Savossa -hanke

01.08.2023 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Osatoteuttajat: Samiedu, Esedu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 343 118 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 63 624 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)