Ruokapalveluiden ammattilainen, tarvitsetko tuoreinta tietoa kasvisruoasta? Tule mukaan KasvisProhon kuulemaan siitä lisää.

 

Julkiset ruokapalvelut ovat suunnannäyttäjiä vastuullisuudessaa ja tekevät käytännön toimia paremman huomisen puolesta. Kasvisvoittoisen ruoan tarjoaminen vähentää ruokapalveluiden ilmasto- ja ympäristötaakkaa. Lisäämällä kasvisruokaa ruokalistalle noudatetaan samalla myös ravitsemussuosituksia ja mahdollistetaan asiakkaiden terveyttä tukevia valintoja. Ruokapalveluissa voidaan lisätä kasvisruokien houkuttelevuutta ja saatavuutta tarjoamalla sitä päivittäin. Maukas ja nälkää pitävä kasvisruoka kannustaa kokeilemaan sitä kotonakin.

 

Kasvisruoka ja kasviproteiinit ruokapalveluissa – KasvisPro-koulutuksessa tarjotaan ajantasaista teoriatietämystä innostavien videoiden ja pohdintatehtävien muodossa. Käytännön ruuanvalmistuksentyöpajoissa hihat kääritään ja kokataan maistuvaa kasvisruokaa ammattikeittiökäyttöön vakioidun reseptiikan mukaisesti.

 

Koulutus muodostuu kahdesta osasta:

 

Kasvisruokatietoa ammattikeittiöille


Teoriakoulutus koostuu videoista, joilla asiantuntijat kertovat teemoista Kasvisruokailun Abc, Kestävä kasvisruokailu ja Kiinnostava kasvisruoka. Teoriaosa sisältää myös tehtäviä, jotka aktivoivat pohtimaan ja testaavat opittua.

Kauhakaupalla kasvisruokaa


Käytännön koulutus tapahtuu kasvisruokatyöpajoissa, jossa ammattilaiset yhdessä valmistavat kasvisruokaa, keskustelevat, sparraavat ja jakavat kokemuksia kasvisruoasta ja kasviproteiinien käytöstä. Työpajoissa käytettävä reseptiikka sopii suuriinkin valmistusmääriin.

 

Kasvisruoan ja kasviproteiinien käytännön työkalupakki


Koulutusten jälkeen osaamista syvennetään työpajoissa, joissa yhdessä koulutuksiin osallistuneiden kanssa edistetään ja jalkautetaan kasvisruoan ja kasviproteiinien käyttöä, tuetaan ruokapalveluiden arjessa tehtävien rutiinien muutosta ja valintoja. Työpajoissa panostetaan yhdessä tekemiseen ja vertaistukeen. Koulutuksiin osallistujien kokemukset ja tietotarpeet tuottavat käytännön työkalupakin, joka koostuu konkreettisista kokemuksista, vinkeistä ja muista ohjeistuksista. Käytännön työkalupakki on kaikkien saatavilla KasvisPron verkkosivulla.

Lisätietoja

Piia Mikonsaari
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Projektipäällikkö
piia.mikonsaari@xamk.fi
p. 050 4108 048

Osatoteuttajat:
Niina Rantakari
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Projektipäällikkö
niina.rantakari@seamk.fi
p. 040 8302 095

Suvi-Tuulia Leinonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Projektipäällikkö
suvi-tuulia.leinonen@jamk.fi
p. 040 6690 645

Sari Väänänen
Savon koulutuskuntayhtymä, EkoCentria
Projektipäällikkö
sari.vaananen@sakky.fi
p. 044 7854 025

Marjut Huhtala
Ammattikeittiöosaajat ry
Toiminnanjohtaja
marjut.huhtala@amko.fi
p. 050 3413 957

Hankkeen tietosuojaseloste

KasvisPro-koulutus -hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista ja ymmärrystä kasvisruokien ja kasviproteiinien käyttömahdollisuuksista ruokapalveluissa. KasvisPron aikana tullaan lisäämään tietoa kasviproteiinien ja kasvispainotteisemman ruokavalion vaikutuksista sekä ympäristön että ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. KasvisProssa pyritään lisäämään kasvisruokien ja kasviproteiinien kiinnostavuutta ruokapalveluhenkilöstön ja asiakkaiden parissa. Samalla parannetaan kasvisruokien ruokaohjeiden saavutettavuutta jakamalla hankkeessa hyväksi todetut ruokaohjeet vapaaseen käyttöön.

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet:
* Teoriakoulutuksen suunnittelu ja toteutus
* Koulutuspäivien suunnittelu ja toteutus 
* Tulosten jalkauttaminen ja levittäminen 
* Hankkeen hallinnointi ja raportointi

KasvisPron tuloksena osaaminen on lisääntynyt kasvisruokien ja kasviproteiinien käytöstä ruokapalveluissa. Ohjeistusta niiden käyttöön siirtymisestä on paremmin saatavilla. KasvisPron pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa ruokapalveluiden tuotantoon sopivan, testaun kasviproteiinien käyttöä edistävän reseptiikan saatavuutta sekä tukea julkisten ruokapalveluiden yhdessä  tekemisen kulttuuria, esimerkiksi ruokaohjeiden jakamisen kautta.

KasvisPron kohderyhmä on julkisia ruokapalveluita tuottavien ammattikeittiöiden henkilöstö, joka vastaa ruokatuotannon ja ruokalistojen suunnittelusta ja / tai tuotekehityksestä.

Faktat

Kasvisruoka ja -proteiinit ruokapalveluissa - KasvisPro-koulutus -hanke

01.01.2023 – 31.08.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Savon koulutuskuntayhtymä / EkoCentria, Ammattikeittiöosaajat ry

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 268 684 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 53 736 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto