KIELO-hankkeessa edistetään purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

KIELO-hankkeessa edistetään purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kehittämällä purkamisen, rakentamisen ja suunnittelun hankintakäytäntöjä ja toteuttamalla Mikkelin seudulla uusien kiertotalousratkaisujen kokeiluja.

TAVOITTEENA KIERTOTALOUSKÄYTÄNTÖJEN VAKIINNUTTAMINEN

KIELO-hankkeessa vahvistetaan Mikkelin alueen yritysten valmiuksia vastata hankintojen kiertotalousvaatimuksiin ja yritysten kiertotaloutta edistävään palvelumuotoiluun. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Etelä-Savon julkisten toimijoiden yksiköissä kiertotaloutta edistäviä hankintakäytäntöjä, tuottaa käytännön esimerkkejä rakentamisen kiertotalousratkaisuista, sekä käynnistää ja kehittää uusia rakentamisen kiertotalouden palveluja  alueella. Lisäksi tavoitteena on selvittää purkutyömaan ympäristövaikutuksia, sekä kokeilla uusia digitaalisia menetelmiä materiaalivirtojen seurannassa ja tunnistuksessa.

HANKKEEN TOIMENPITEITÄ OVAT:

Työpaketti 1. Hankintamenettelyt

Työpaketti 2. Uudelleenkäytön ja purkupalvelujen ratkaisut ja liiketoiminnan edistäminen

Työpaketti 3. Demonstraatiokohteen ja purkutyömaan aikaisten ympäristövaikutusten monitorointia

Työpaketti 4. Uusiomateriaalien valmistus purkumateriaaleista

Työpaketti 5. Viestintä

HANKKEEN TULOKSET

Hankkeen tuloksena saadaan uutta tietoa rakennetun ympäristön kiertotaloutta
vauhdittavien toimenpiteiden päästöistä ja kustannuksista perinteiseen toimintaan verrattuna. Lisäksi saadaan tietoa purkutyömaan aikaisista ympäristövaikutuksista ja uusista tekniikoista materiaalivirtojen seurannassa.

KIELO – Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhteinen ryhmähanke. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Xamkin budjetti hankkeessa on 265 705 €, josta EU-tuen määrä on 199 279 €.

 

JULKAISUT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia, soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä -vuosijulkaisu 2023, artikkeli: Uusia ratkaisuja purkamisen kiertotalouteen

Xamkin READ-verkkolehden nro 1/2024, artikkeli: Purkumateriaalien dokumentointia kehitetään droonikuvauksen avulla

TAPAHTUMAT

Rakentamisen kiertotalouspäivä 12.4.2024: esitykset MikseiMikkelin sivuilla.

Ympäristöturvallisuuden ja vesiteknologian tutkimusryhmän avauksia -webinaari 8.5.2024: esitys Purkamisen kiertotaloutta edistämässä.

Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu:

Salla Pulliainen
projektipäällikkö
p. 040 480 5170
salla.pulliainen(at)xamk.fi

Henri Kettunen
tutkimusinsinööri
p. 050 347 4910
henri.kettunen(at)xamk.fi

Leena Pekurinen
projektitutkija
p. 050 313 5898
leena.pekurinen(at)xamk.fi

 

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:

Jenina Luotolampi
projektipäällikkö
p. 050 3459 403
jenina.luotolampi(at)mikseimikkeli.fi

KIELO – Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä – Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (mikseimikkeli.fi)

 

KIELO-hankkeen tietosuojaseloste.

Faktat

KIELO-Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä

01.05.2023 – 30.04.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 440 719 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 265 705 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan unionin osarahoittama