Tavoitteena oli kehittää mukana olevien koulutusorganisaatioiden henkilöstön innovaatio-osaamista sekä yhteinen innovaatiotoiminnan malli.

Mikkelissä toteutetun KINOS-hankkeen tavoitteena oli kehittää mukana olevien koulutusorganisaatioiden henkilöstön innovaatio-osaamista sekä yhteinen innovaatiotoiminnan malli. Hankkeen hallinnoijana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) ja osatoteuttajat olivat Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (PYK), Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Otavan Opisto.

Työskentely alkoi syksyllä 2011 ja eteni laajalla rintamalla koskettaen pääasiallisen kohderyhmän eli opettajien ja henkilökunnan lisäksi johtajia, opiskelijoita ja yrittäjiä. Hankkeessa tarjottiin koulutusta, seminaareja ja benchmarking-matkoja sekä ennen kaikkea luotu foorumeita yhteisille kohtaamisille. Toiminta kiteytyi viiteen keskeiseen teemaan: 1) innovaatiotoiminnan lähtötilan kartoitus sekä eDelfoi-menetelmällä kerätyt visiot alueen tulevaisuudesta, 2) valmennukset ja benchmarking-matkat, 3) kehittämistehtävät, 4) pilotoinnit ja 5) tulosten julkaiseminen ja levittäminen. Näiden toimintojen kokemuksia ja tuloksia esitellään hankkeen loppujulkaisussa.

KINOS –organisaatioiden henkilökunnat jakautuivat moniammatillisiin ja moniorganisatorisiin ryhmiin kehittääkseen yhdessä opetuskokeiluja. Näiden hyvin erilaisten kokeiluiden tuloksia esitellään näillä nettisivuilla elämän makuisesti; positiivisine kokemuksineen ja haasteineen. Hankkeessa on toteutettu kaikkiaan 33 erilaista toimenpidettä, joissa on ollut yhteensä n. 1300 osallistujaa. Kokeilujen pohjalta koottiin koulutusorganisaatioiden yhteinen innovaatiotoiminnan malli. Malliin valikoituivat hyväksi havaitut oppimisympäristöt ja toimintamallit, joiden kehittämistä jatketaan hankkeen jälkeen.

Kyseessä oli kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Tuen myöntämisestä vastasi Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Julkaisut

Loppujulkaisu

Mamk/Kyamk Research Publication

Kinos-hanke oppilaitosten innovaatiotoiminnan kehittäjänä

Educational organizations´innovation competences

Yhteystiedot

Eeva Kuoppala
projektipäällikkö
p. 040 842 0507
eeva.kuoppala(at)mamk.fi

 

Faktat

Kinos-hanke

01.09.2011 – 31.12.2013

Toteuttajat

Hallinnoija: Mikkelin ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (PYK), Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Otavan Opisto

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Asiasanat