SISU-tutkimushanke ottaa käyttöön kohtuusratkaisujen hyödyntämätöntä potentiaalia.

SISU-hankkeen tavoitteena on, että vihreä murros ja hyvinvointivaltion peruslupaukset voivat toteutua myös olosuhteissa, joissa talous ei kasva.

Hankkeen puitteissa:
• Kehitetään ekologinen makrotalousmalli, jolla simuloidaan kohtuusratkaisuja
• tutkitaan haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuusorientaatiota rekisteriaineistojen ja haastattelujen avulla
• selvitetään tekijöitä, jotka ylläpitävät kansalaisten luottamusta instituutioita kohtaan vihreän murroksen aikana
• Organisoidaan tulevaisuusperintöverstaita, joissa yhteisluodaan tulevaisuustietoisia kohtuusratkaisuja
• Käynnistetään siirtymäareena, jossa yhteiskunnan eri toimijaryhmät osallistuvat kohtuuratkaisujen jalostamiseen.

SISU on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston kuusivuotista Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION) -ohjelmaa 2023–2029. Strategisen tutkimuksen neuvosto myönsi hankkeelle 1.10.2023 alkavan kolmivuotisen rahoituksen.

SISU-konsortiossa mukana ovat Itä-Suomen yliopisto, Demos Helsinki, LUT-yliopisto, Turun yliopisto ja Juvenia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk). Hankkeen johtajana toimii professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta.

FT Kristiina Korjonen-Kuusipuron tekemä tutkimus keskittyy kestävyysmurrokseen liittyviin tunteisiin ja affekteihin. Hän työskentelee tulevaisuusperintöverstaita organisoivassa työpaketissa neljä, jota johtaa yliopistonlehtori Katriina Siivonen Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Lue lisää SISU-hankkeen omilta sivuilta täältä.

Lisätietoja

Kristiina Korjonen-Kuusipuro

erikoistutkija, FT

kristiina.korjonen-kuusipuro@xamk.fi

+358 (0) 50 4399486

 

 

Faktat

Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU)

01.10.2023 – 30.09.2026

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, LUT-yliopisto, Turun yliopisto, Demos Helsinki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Juvenia Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 2 731 153 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 185 926 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)