Kokemusten talo tutkii, kokeilee ja kehittää erilaisia virtuaalitiloja ja niihin liittyviä kokemuksia.

Covid19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat tuottaneet ylipääsemättömiä haasteita etenkin aloilla, joiden liiketoiminta perustuu sekä fyysiseen läsnäoloon ja vuorovaikutukseen että asiakkaiden skaalautuvuuteen isoissa paikallisissa tiloissa. Kokemusten talo -hankkeessa virtuaalitiloista kehitetään uutta kestävää liiketoimintaa etenkin matkailu-, ravintola-, tapahtuma- sekä luovan alan pk-yritysten muuttuneisiin tarpeisiin. 

Balettitanssija on ottanut asennon tyhjässä huoneessa päässään vr-lasit.

Neljän ammattikorkeakoulun yhteisessä projektissa

  • Tutkitaan loppukäyttäjien ja asiakkaiden tilakokemukseen vaikuttavia virtuaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tekijöitä.
  • Tutkitaan ja ennakoidaan näihin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvuhaasteita matkailu-, ravintola- ja tapahtuma- sekä luovilla aloilla.
  • Yhteiskehitetään tutkimukseen perustuvia virtuaali- ja hybriditiloja sekä liiketoimintamalleja.
  • Etsitään myös kestäviä ratkaisuja tyhjiksi, vajaakäytölle tai pandemian takia käyttötarkoitukseltaan muuttuneille fyysisille tiloille.

Xamkin osatoteutuksessa testataan virtuaalisen vuorovaikutuksen, peli- ja digitaalisen taiteen mahdollisuuksia tilakokemuksen kehittämisessä. Lisäksi kartoitamme yleisön kokemuksia virtuaalisista tiloista ja palveluista sekä kehitämme liikuteltavaa teknologiatilaa.

 

Kokemusten talo – virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksesta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Xamk.fi -palvelun saavutettavuusseloste löytyy tästä linkistä: Saavutettavuus ja esteettömyys – XAMK

Lue hankkeen muista toimenpiteistä ja toteuttajista lisää täältä: https://kokemustentalo.fi/

Lisätietoja

Projektipäällikkö, Muotoilija AMK
Tiina Savallampi
+358 44 702 8960
tiina.savallampi@xamk.fi

TKI-asiantuntija (digitaalinen taide)
Carine Fabritius
carine.fabritius@xamk.fi

TKI-asiantuntija (pelit ja pelitaide)
Tatu Heinämäki
tatu.heinamaki@xamk.fi

Kokemusten talo -hankkeen tietosuojaseloste

TAVOITTEET

  • Selvittää loppuasiakkaan virtuaaliset, fyysiset ja sosiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat tilakokemukseen​.
  • Selvittää virtuaalisten ja fyysisten tilojen rajaehdot kestävälle ja liiketoiminnallisesti järkevälle käytölle.​
  • Kehittää loppuasiakkaan elämyksellistä tilakokemusta ja tuottaa monikulttuurisen ja vuorovaikutteisen elämyksen simulointitiloja, joita MaRaTa- ja luovien alojen yritykset pääsevät hyödyntämään oman liiketoimintansa skaalaamisessa.​
  • Kehittää kestäviä ja rajoitukset huomioon ottavia liiketoiminta- ja palvelukonsepteja MaRaTa ja luovan alan pienille ja keskisuurille yrityksille.​
  • Kehittää kestäviä ja liiketoiminnallisesti kannattavia tilakonsepteja kiinteistöalalle.

 

 

TULOKSET

1) Uutta tietoa loppuasiakkaiden tilakokemuksesta

2) Uutta tietoa virtuaalisten ja fyysisten tilojen käyttömahdollisuuksista

3) Uusia virtuaali- ja hybriditilakonsepteja MaRaTa ja luovan alan toimijoiden käyttöön

4) Uusia liiketoiminta- ja palvelukonsepteja MaRaTa- ja luovan alan toimijoiden käyttöön

5) Uusia tilakonsepteja kiinteistöalan toimijoille sekä kumppanuusverkostoja alojen välille.

KENELLE?

Kohderyhmät

Luovan alan pk-yritykset
Matkailualan pk-yritykset
Ravintola-alan pk-yritykset
Tapahtuma-alan pk-yritykset

Erilaisiin virtuaalitilojen kokeiluihin ja digitaalisen vuorovaikutuksen testauksiin kutsumme osallistujiksi erilaisia yleisöjä. Teemme kokeiluja esimerkiksi Valkealan Iltatähti ry:n asukkaiden ja henkilökunnan kanssa.

AJANKOHTAISIA KUULUMISIA

Järjestimme 12.5. Virtuaalista vuorovaikutusta verkkotyöpajan Gather Town -alustalla. Työpajan tarkoituksena oli kokeilla konkreettisesti osallistujien kanssa alustan toimintoja ja yhdessä tekemistä ja havainnoida niiden avulla, kuinka vuorovaikutus toteutui. Työpajassa kuulimme myös simulaatiotutkija Anssi Salmen ajatuksia simulaatioiden mahdollisuuksista luoville ja elämysaloille. Gather Town -alusta toimikin meille eräänlaisena tilasimulaattorina virtuaalisessa ympäristössä. Anssin puheenvuoro on katsottavissa täältä: Simulaation mahdollisuudet luovilla ja elämysaloilla, 12.5.2022 XAMK – YouTube

Anssi on myös kirjoittanut blogijuttuja simulaatioista eri aloilla. Simuloitu vuosi 2021 -blogisarja löytyy täältä: Simuloitu Vuosi 2021 – Simulaattori – Simulation Wizard

 

Tänä keväänä Xamkin kulttuurihyvinvoinnin YAMK-opiskelijat saivat Kokemusten talo -hankkeelta tehtäväkseen ideoida vuorovaikutteisia digielämyksiä valitsemilleen kohderyhmille sekä toteuttaa ideat kevyesti kokeilemalla. Tavoitteena oli tarttua toimeen konkreettisesti ja viettää vähemmän aikaa suunnittelupöytien äärellä.

Miksi?
Käytännön tekeminen muuttaa abstraktin idean konkreettiseksi, mikä on palkitsevaa ja innostaa eteenpäin. Osallistujien kanssa idean testaaminen antaa välitöntä palautetta kun toimintaa pääsee havainnoimaan ja keskustelemaan osallistujien kanssa.

Tiivis aikataulu kysyi varmasti sisua, luovuutta ja tahdonvoimaa. 11.5. kuulimme kokeiluista saatuja kokemuksia ja tuloksia, jotka olivat täyttä kultaa – ei ainoastaan uuden opin saamisen ja kehittämiskohteiden esiin nousemisen vuoksi, vaan myös siksi, että opiskelijoiden toteuttamat digielämyskokeilut olivat luoneet merkityksellisiä ja tunteikkaita hetkiä niihin osallistuneille.

Ideapajassa 16.5. pohditaan porukalla muun muassa mitä mahdollisuuksia liikuteltava teknologiatila voi antaa esimerkiksi esittävän taiteen alalle, millaisia yleisöjä voidaan teknologian avulla tavoittaa ja miten virtuaalisista teoksista ja esityksistä saadaan elämyksellisiä ja vuorovaikutteisia.

Kokemusten talossa pilotoidaan liikuteltavaa teknologiatilaa ja osallistuvat yritykset ja taiteilijat voivat hyödyntää hankkeen laitteistoa omien esityskokeiluihinsa.

Ajankohtaista

Kaksi henkilöä pelaa älyseinällä ja ryhmä muita ihmisiä katsoo heidän pelaamista suurelta näytöltä.

Ideapajassa ideoitiin liikuteltavaa teknologiatilaa

Millaisia kulttuuri- ja tilaelämyksiä voidaan luoda liikuteltavan teknologian avulla? Kokosimme yhteen aiheesta kiinnostuneita ja lähdimme selvittämään, mitä liikuteltava tila tarkoittaa ja mahdollistaa. Kohtasimme Kouvolassa Xamkin Future Experience Labissa 16.5. liikuteltavan teknologiatilan kehittämisen merkeissä. Tilaisuuden tarkoituksena oli herätellä ajatuksia, millaisia vuorovaikutteiset etäesitykset ja teknologian avulla koettavat kulttuurielämykset voisivat olla. Esiintyjän näkökulmasta etäesiintyminen ei houkuttele eikä liveyleisöä...

Kokemusten saarella tutkailtiin virtuaalista vuorovaikutusta ja simulaation mahdollisuuksia

Kokemusten talo –hankkeen webinaarit jatkuivat 12.5.2022 verkkotyöpajan merkeissä. Aiheena olivat simulaation mahdollisuudet luovilla ja elämysaloilla sekä virtuaalinen vuorovaikutus Gather –alustalla. Verkkotyöpajassa kokeiltiin käytännössä alustan eri toimintoja ja tehtiin vuorovaikutukseen liittyviä havaintoja tekemisen lomassa.  Gather on yhdysvaltalainen verkkotyöskentelyalusta, jossa seikkaillaan avatar-hahmojen avulla värikkäissä pikselitaidemaisemissa. Valitsimme työpajaamme Gatherin valmiista tilavaihtoehdoista kesäisen saaren, sillä halusimme tuoda osallistujiemme ruuduille...

KOKEMUSTEN TALON TIIMI ESITTÄYTYY

Kokemusten talossa etsimme uusia kulttuurin kokemisen muotoja ja tutkimme tilakokemusta sekä fyysisissä että virtuaalisissa ympäristöissä. Tätä varten kehitämme liikuteltavaa teknologiatilaa, joka mahdollistaa erilaisten virtuaalisten esitysten ja digitaalisten taideteosten esittämisen sekä pienten pelikokeilujen testaamisen. Tule tälle tutkimusmatkalle Xamkin tiimin kanssa!  Hei lukija! Kiva kun olet löytänyt blogiimme. Aloitamme matkanteon tiimimme esittäytymisellä. Haluamme tehdä parhaamme, jotta tänä...

Faktat

Kokemusten talo

01.09.2021 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Laurea amk

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Turun amk, Haaga-Helia amk

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 612 780 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 143 192 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, REACT EU:n EAKR-toimenpiteet